Behind the Throne

Tervetuloa, Vieras
Käyttäjätunnus: Salasana:
 • Sivu:
 • 1

AIHE: Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 03.09.2017 04:03 #4295

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Tarkastellaan tässä Belgian ufo-aaltoa parasosiologian kannalta. Aluksi kuitenkin hieman käsitteestä parasosiologia.

Kanadalainen Eric Ouellet on lanseerannut sanan parasosiologia ja tuonut tähän myös sisältöä. Ouellet on sosiologian Ph.D Toronton Yorkin yliopistosta ja hän toimii professorina Kanadan Kuninkaallisessa Sotakorkeakoulussa.

Ouellet pitää blogia nimeltään “Parasociology”, joka on saanut nimensä hänen oman tieteen alansa puolelta. Parasosiologia on suhteessa perinteiseen sosiologiaan siten kuin on parapsykologia suhteessa ortodoksiselle psykologialle.

Jos siis parapsykologia tutkii sitä, miten ihmisyksilöt vuorovaikuttavat keskenään heidän 'paranormaalien' kykyjensä kautta - telepatia, ennalta tietäminen, psykokinesia jne, niin parasosiologia tekee saman ihmisyhteisön puitteissa. Ouelletille on em. potentiaalien olemassaolo kiistaton. Se mitä tutkimukselta vaaditaan, on Ouelletin mukaan se, miten nämä potentiaalit toimivat sosiaalisessa maailmassamme.
Muutama sana perinteisestä sosiologiasta ja parasosiologiasta Ouelletia mukaillen.
Sosiologia
Sosiologia on kaikkien yhteiskuntatieteiden äiti. Sen alkuperäinen tarkoitus oli selittää, miten yhteiskunnat ovat mahdollisia ja miten voimme elää yhdessä suurissa ja monimutkaisissa ryhmissä? Ei ole mikään yllätys, että sosiologia syntyi 1800-luvun teollisen vallankumouksen aikana.
Ensimmäiset sosiologit, kuten Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, tutkivat sitä, miten uusi teollinen yhteiskunta pystyi jatkamaan olemassaoloaan huolimatta suurista yhteiskunnallisista muutoksista. He korostavat erilaisia näkökohtia: Marx keskittyi sosiaalisten luokkien konfliktien dynamiikkaan; Durkheim korosti sellaisten sosiaalisten instituutioiden, kuten uskonnon, kehittymistä; kun taas Weber selvitti, miten kulttuuristen rakenteiden ymmärtäminen ja hyväksyminen (kuten työskentely byrokraattisissa järjestöissä) tukee yhteiskuntien ylläpitoa.

Lähtien 1960-luvun kulttuurivallankumouksesta, sosiologiassa tapahtui muutos, jota monet kutsuvat "kriittiseksi käänteeksi". Monille sosiologeille tieteenala ei ainoastaan käsitellyt ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä, vaan myös yhteiskunnan muuttumista, paljastamalla ja tuomitsemalla epäoikeudenmukaiset sosiaaliset rakenteet, kuten asenteet siirtomaihin, seksismiin, rasismiin jne. Monilla tavoin sosiologia on ollut tehokas, koska länsimaalaiset yhteiskunnat tulivat tietoiseksi näistä epäoikeudenmukaisuuksista ja ovat toteuttaneet toimenpiteitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi, kuten äitiyslomaohjelmat naisille, suojaten heidän työpaikkansa, nollatoleranssiohjelmat rasismia vastaan kouluissa jne.
Sosiologiasta on kuitenkin tullut oman menestyksensä uhri. Useimmat yhteiskunnalliset epäoikeudenmukaisuudet ovat nyt hyvin tunnettuja ja hyvin tutkittuja,. . Siksi monet sosiologit kaivelevat yhä mielenkiintoisempia kysymyksiä epäoikeudenmukaisuuksista, jotka ovat varsin merkityksettömiä suurimmalle osalle väestöä, kuten vaihtoehtoinen seksuaalisuus, radikaali eko-feminismi, taloudelliset erot sukupuoltaan vaihtaneiden keskuudessa jne.
Parasosiologia
Parasosiologia, ennen kaikkea, irtautuu sosiologian lisääntyvästä sosiaalisesta merkityksettömyydestä palaamalla opin perustavaa laatua olevaan kysymykseen: mikä tekee yhteiskunnat mahdolliseksi?
Joku voisi nyt kysyä, miten tämä liittyy paranormaaliin? No, paranormaaleja ilmiöitä on kuvattu ja käsitelty tavalla taikka toisella niin pitkään kuin kirjoitettua tietoa voidaan seurata ajassa taaksepäin. Asiaa on saatettu kuvata muilla nimikkeillä, kuten taikuudella, shamanismilla, ihmeillä jne. Mutta nämä asiat kuuluvat ihmisyhteisön vakiokalustoon. Silloin ei ole irrationaalista ajatella, että paranormaalilla voi olla jotain tekemistä sen asian kanssa, miten yhteiskunnat ovat mahdollisia.
Näin siis Ouellet.
(Pienenä huomautuksena tässä kohdin. Kuvittele miten paljon yksittäinen muurahainen poikkeaa yhteiskunnastaan – ja toisaalta, miten nerokkaasti kokonaisuus toimii).

parasociology.blogspot.fi/2008/09/what-is-parasociology.html
Siirrytään seuraavaksi asiaan.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 03.09.2017 04:22 #4296

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Siirrytään ufoihin. Ensinnäkin, Ouelletin mukaan ns. ETH-hypoteesi on tullut tiensä päähän.
Ouellet esittelee 4 ufologian perushypoteesia.

Extra-Terrestrial Hypothesis (ETH)
Paranormal Hypothesis (PNH)
Parapsychological Hypothesis (PPH)
Psycho-social Hypothesis (PSH)


Ja kuvailee näitä seuraavasti:
ETH on teoriassa todennettavissa oleva hypoteesi esim. siinä mielessä, että jos jotain materiaalia tai orgaanista kudosta löydetään täältä Maasta ja sitten todetaan, että se ei ole tästä maailmasta, niin hypoteesi voidaan validoida.
Ongelmana on se, että ETH-ufologit ovat lyöneet tässä asiassa päätään seinään yli 60 vuoden ajan. He kirjaimellisesti odottavat, että todiste "putoaa taivaalta" (tai ruskeasta kirjekuoresta ...). Tällainen asenne ei ole tieteellinen. Jos hypoteesi ei toimi jatkuvan testauksen jälkeen, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hypoteesi ei ole pätevä lähestymistapa, ja jotain muuta täytyy kokeilla.

PNH on mielenkiintoinen hypoteesi. Siinä korostetaan, ja myös hyvin dokumentoiden, miten keskeisessä roolissa UFO-kokemuksissa on paranormaali ulottuvuus, jonka puolestaan ETH: n sekä PSH:n kannattajien enemmistö jättää huomiotta.
PNH:n kohtalokas virhe on siinä, että sitä ei voida testata, koska tämän hypoteesin mukaan on olemassa muita ei-ihmisen kaltaisia älyllisiä olentoja, joiksi sopisi mikä vaan mitä milloinkin esiin pulpahtaa. Tätä ei voida testata luonnontieteiden näkökulmasta, koska tällöin kohteen on oltava jonkin asteisessa kontrollissa ja kokeelta vaaditaan toistettavuutta. Eikä tätä voida testata myöskään sosiaalisten tieteiden näkökulmasta, koska emme voi käyttää sitä tietoa, mitä me tiedämme ihmisistä, ymmärtääksemme näiden väitettyjen olentojen tarkoituksista ja motiiveista. Ei-testattava hypoteesi ei ole hypoteesi, vaan spekulaatio.

PSH korostaa tärkeää psykososiaalista dynamiikkaa, joka on selvästi osa koko ilmiötä, mutta sen kannattajat eivät yksinkertaisesti piittaa ufoja koskevista aineellisista todisteista. Tämä tosiasia taas heikentää tämän hypoteesin pätevyyttä. PSH, aivan kuten ETH, ovat lähempänä uskomusjärjestelmää kuin perusteltua tutkimusta.
PPH puolestaan arvostaa sekä ilmiön materiaalisia että paranormaaleja ulottuvuuksia yhdistämällä nämä molemmat analyysin alle. Lisäksi PPH:n parasosiologinen versio voidaan liittää PSH:n psykososiaaliseen dynamiikkaan, jättämättä kuitenkaan huomiotta ilmiön aineellista todellisuutta. Lopuksi, toisin kuin ETH ja PNH, tarjoaa PPH mahdollisuuden siitä, että hypoteesi on testattavissa. Tässä voidaan käyttää hyväksi useiden eri oppialojen tietämystä ihmisisolennoista (esim. parapsykologia, psykologia, sosiologia, antropologia, kulttuuriset tutkimukset jne.). Järkevältä kannalta PPH on paras veto kehittääksemme ymmärrystä ufoista – toteaa Ouellet.
Sitten Belgian ufoaaltoon, jota Ouellet käyttää testinä. Käyn tässä vain ideaa läpi. Aalto alkaa samoihin aikoihin kuin Neuvostoliiton romahdus alkaa. Myös Neuvostoliitossa alkaa ufo-aalto.
Belgian ufoaalto rajoittuu lähes täysin Belgian alueelle, joka on pieni pinta-alaltaan, mutta suuri asukasluvultaan. Belgiassa on Naton päämaja.
Ensimmäiset 2 päivähavaintoa saadaan 1. armeijan upseerilta ja 2. kahdelta poliisilta. (Auktoriteetti)

Ouellet seuraa poliittisia tapahtumia ja näitä seuraavia tai ennakoivia ufotapahtumia.
Kuten
10. 9. 1989 Unkari sallii Itä-Saksan pakolaiset lähtemään länteen. Avaa rajansa.
27. 9. 1989 Lehdistö ilmoittaa UFO:n laskeutumisesta Moskovan lähelle ja humanoidi havainto. (Meessen, 1991a: 11)
28. 9. 1989 Havaitaan komionmuotoinen kohde ja voimakas valo (Bougard & Clerebaut, 1991: 52).
29. 9. 1989 Havaitaan hidas liikkeinen kohde voimakkailla valoilla. (Bougard & Clerebaut, 1991: 52).
30. 9. 1989 Tšekkoslovakia päästää itäsaksalaiset lähtemään länteen.
7. 10. 1989 Unkarin kommunistinen puolue romuttaa itsensä ja yhden puolueen järjestelmän.
9. 10. 1989 Neuvostoliitto ilmoittaa virallisesti, että UFO on laskeutunut Voronezhin lähelle syyskuun lopussa 1989.
12. 10. 1989 Suuri ja hiljainen kohde, valo taivaalla. Suuri kolmio. (Bougard & Clerebaut, 1991: 53)
15. 10. 1989 Suuri kohde, 3 valoa ja punainen valo. (Bougard & Clerebaut, 1991: 55)
18. 10. 1989 Itä-Saksan Honecker joutuu eroamaan. Hänet korvaa Egon Krenz
20. 10. 1989 Harmaa kolmio. (Bougard & Clerebaut, 1991: 55)
30. 10. 1989 500 000 osoittaa mieltään Leipzigissä Itä-Saksassa.
3. 11. 1989 Hitaasti liikkuva lentävä esine, jossa voimakkaat valot, nähdään lähellä Saksan rajaa. (Meessen, 1991a: 20)
4. 11. 1989 Protesti Itä-Berliinin Alexanderplatzilla mukana 500 000 ihmistä.
7. 11. 1989 Suuri, hiljainen, hidas liikkuva kohde voimakkailla valoilla, jotka osoittavat maata kohden. (Bougard & Clerebaut, 1991: 55)
9. 11. 1989 Berliinin muuri avataan, Itä- ja Länsi-Saksan yhdistymisvaatimukset kiristyvät.

Jne. Ufotapahtumia ja niitä seuraavia poliittisia tapahtumia voi seurata aina 26. 7 1992 saakka.
(Huomaa, että jos Neuvostoliiton ja Lännen välille olisi syttynyt sota, niin Belgia olisi ollut 100 varmasti maalina. Belgiassa 'pelätään' ja nähdään ufoja, muualla toimitaan).

Ouellet kiinnittää huomion seuraavaan symboliikkaan: Havaittujen ufojen yleisin muoto on kolmio, jonka kärjissä on valkoinen voimakas valo ja keskellä kolmiota on himmeämpi punainen valo.
Naton symboli on valkoinen tähti, kun taas puna-armeijan symboli on punainen tähti.
Punainen tähti hiipuu ja samalla Neuvostoliitto.

Ufoista otetaan valokuvia, mutta niissä nähdään, jos yleensä nähdään mitään, vain jotain epämääräistä sotkua. Kuvat eivät ollenkaan näytä siltä dramatiikalta, mitä 'oikeasti' nähdään. Viittaa siihen, että näky tulee enemmänkin kuvaajan päästä. Yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Kuva otettu 1990. Tämä kuva osoittautuu kuitenkin huijaukseksi. Huijaaja, joka lopulta tunnusti vuonna 2011, selittää, että teki mallin innostuneena todistajien kuvauksen perusteella. Hän kertoi olevansa varma, että Belgian ufoaalto oli todellinen.
Täällä on oma ketju Jaques Valleesta. Valleen tulkinta ufoista koskee sosiaalista kontrollijärjestelmää. Siis aika läheltä liippaa.

parasociology.blogspot.fi/search/label/B...O%20wave%201989-1992

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 03.09.2017 13:27 #4297

 • Varaktori
 • Varaktori hahmo
 • Poissa
 • Valvoja
 • Valvoja
 • Viestejä: 1157
Mielenkiintoisen tuore näkökulma ufoilmiöön. Tuoreita ajatuksia tarvitaankin, joskin en oikein usko niiden saavan täällä meillä jalansijaa. Nuo ovat keskiverto ufoharrastajalle aivan liian vaikeita sisäistää. Toisaalta eipä taida Ouellet massoja kosiskella samaan tapaan kuin meidän ufopellemme seminaareissaan.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 04.09.2017 01:29 #4298

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Paradigman muutos on aina hankalaa. ETH-hypoteesi on niin syvällä, että automaattisesti ufot yhdistetään avaruusolennoiksi - sanan varsinaisessa merkityksessä.

Eric Ouellet on kirjoittanut aiheesta kirjan. Illuminations: The UFO Experience as a Parapsychological Event.
En ole tätä lukenut, mutta David Halperin on blogissaan arvostellut kirjan. Olen tähän kääntänyt hieman tästä arvostelusta:
www.davidhalperin.net/eric-ouellet-parap...ology-and-the-ufo-2/

”Ouellet vetää UFO-havainto-aallon rinnalle analogiana poltergeist aktiviteetin ryöpyn. Tyypillinen poltergeist "kummittelu", hän sanoo, avautuu neljään vaiheeseen. Ensin tulee "yllätys", kun aavemaiset, selittämättömät äänet, ja itsestään liikkuvat esineet ilmestyvät näennäisen tavalliseen perheeseen tai naapuriin. Sitten mukaan astuu toimittajat ja psyykkiset tutkijat, joista jälkimmäiset antavat yliluonnollisen selityksen oudoista tapahtumista. Heidän jälkeensä tulee kriittisempiä tutkijoita, joiden läsnäollessa ilmiö kuihtuu. Usein ilmiötä tässä vaiheessa pönkitetään tahallisella huijauksella, mikä luonnollisesti kumoaa kaiken, joka on tullut aiemmin esiin. Lopulta ilmiö tuomitaan huijaukseksi ja unohdetaan.
UFOlogeille tämä sekvenssi on ankean tuttu. Samoin kuin UFO-aalto on poltergeist-ilmiö iso haaste, joka pelaa itsensä ulos. Eikä vain kotona tai naapurustossa, vaan kaupungissa, usein kokonaisessa maassa. Ja joskus maa voi olla yhtä suuri kuin Yhdysvallat.

Nyt tulee mielenkiintoinen osa.

Ouellet korostaa, että poltergeist-kummittelu usein fokusoituu yksilöön (focus person), joka kokee merkittäviä emotionaalisia häiriöitä (usein teini-ikäinen tai esiteini, mutta ei aina), ja joka ei joidenkin sosiaalisten dynamiikan lakien syistä voi ilmaista häiriön syytä. Tällöin poltergeisistä tulee vaihtoehtoinen tapa kommunikoida yksilön kokemista psykologisista myllerryksistä. (Ja huomattakoon, että tämä analyysi toimii yhtä hyvin, vaikka mitään" psykokineesiä" tai muuta paranormaalia prosessia ei asiaan liittyisikään, ja oudot tapahtumat olisi alun perin tehnyt focus persoona itse, jollakin tavallisella, mutta huomaamattomalla tavalla.)

Joten kuka on UFO-aallon focus persoona (tai persoonat)? Mitä sosiaalista "myllerrystä" ilmaistaan salaperäisillä esineillä, jotka ilmestyvät taivaalle? Mitä symbolisia korrelaatioita löydämme ilmiöön piilotetusta sanomasta, jota esineet yrittävät ilmaista? Ja kerran, kun olemme löytäneet korrelaatioita – niin miten tiedämme, että ne vastaavat todellisuutta?
Paholainen on tässä viimeisessä kysymyksessä. Mikä tahansa korrelaatio on vain yhtä vahva kuin se vakaumus, että tässä on jotain enemmän kuin satunnaista yhteensattumaa, ja standardi argumentti annetaan sen merkittävyydelle - retorinen kysymys. Voisiko se olla sattumaa, että . . . – tähän on vain liian helppo vastata. Joo, se voi olla sattumaa. Miksi ei?
Voisiko esimerkiksi olla sattumaa se, että Belgian UFO-aalto vuosina 1989-90 toimi symbolisena peilinä poliittisista tapahtumista, jotka ravistelivat Eurooppaa samanaikaisesti?. . .
Aalto alkoi 29. marraskuuta 1989. Se kesti maaliskuun loppupuolelle, vaikkakin havainnot jatkuivat vielä vuoden mittaan (maaliskuuhun 1991 saakka). Vaikka ilmoitettuja esineitä oli erilaisia, niin yleisin UFO-tyyppi oli yötaivaan tumma kolmio, "jonka jokaisella kulmalla oli erittäin kirkas valkoinen valo ja heikompi punainen valo kolmion keskellä".
- - -
Ouellet käsittelee kirjassaan muitakin kuin Belgian tapausta, mutta Belgian tapaus on pravuuri.

Harper ei näistä kaikista muista esimerkeistä ole niin vakuuttunut ja päättää kommentoinnin:
”Joten kaikki Ouelletin argumentit eivät ole yhtä vakuuttavia. Mutta kaikki ovat kannustavia, kaikki ovat provosoivia. Kaikki auttavat tekemään tästä kirjasta yhden kiehtovimmista UFO-kirjoista, joita olen lukenut pitkään aikaan – tärkeä panos ufojen ymmärtämisessä sosiaalisena ja psykologisena ilmiönä.
Ja jos Ouellet haluaa palauttaa "para" näiden kahden adjektiivin alussa, voin olla eri mieltä. Mutta en valita.”

PS. Ouellet ehdottaa, että sveitsiläisen psykiatrin C.G. Jungin kehittämä käsite kollektiivinen piilotajunta (arkkityyppeineen) on dynaaminen toimija, joka aktiivisesti vaikuttaa sosiaalisen ympäristön kanssa. C.G. Jung teki väitöskirjansa parapsykologiaan liittyen ja otti kantaa myös ufoihin.

C.G. Jungista on juttua Yle Areena puheessa:
Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä
C.G. Jung ja kollektiivinen alitajunta.

areena.yle.fi/1-3826479

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 06.09.2017 09:59 #4301

 • Zetor.
 • Zetor. hahmo
 • Poissa
 • Platinajäsen
 • Platinajäsen
 • Viestejä: 986
Todellakin melkoisen tuore näkökulma ufoilmiöihin mutta melkoisen vaikea sisäistää ja täysin ymmärtää.Ainakin näin tavistutkijan näkökulmasta katsottuna.Mutta aika näyttää sen tuleeko parasosiologiasta laajasti hyväksytty käsite.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Kaikki mikä on ilmassa,on irti!

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 06.09.2017 13:57 #4302

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Katsotaan mitä käsitteen hyväksi voidaan tehdä.
Ensinnä pieni huomio:
Jos tämä käsite 'ufo' on Jungin tarkoittama piilotajunnan arkkityyppi ja tämä 'elää', siis on dynaaminen, niin eikö itse asiassa nämä nyky-ufot ole sofistikoidumpia kuin esim. 1950-luvun ufot? Ikään kuin tämä 'arkki-ufo' seuraisi yhteiskunnassa tapahtuvaa teknistä kehitystä.

Mutta sitten asian 'para'-puoli. Psi-ilmiöitähän on esim. telepatia. Eikö näitä telepatiakokeita tehdä siten, että siinä on 'lähettäjä' ja 'vastaanottaja'. Sitten katsotaan kuinka hyvin vastaanottaja sai viestin perille. Minulle tuli tässä mieleen tämä koe, mutta nyt parasosiologiaa soveltaen.
Ajattele analogiana vastaavaa lähetin/vastaanottaja paria, mutta matkapuhelin yhteydellä.
Mitä tuosta em. telepatiakokeesta nyt puuttuu?
Tämä kysymys voisi olla olennainen ja huom. (tämän jutun yhteydessä) sivuston alla lukee CopyRight: Behind The Throne.
Analogiana siitä puuttuu ainakin tukiasema/operaattori. Vai? Tällöin tuo telepatiakoe onnistuu randomilla. Aivan kuin se onnistuisi kahdella puhelimella ilman tukiasemaa.
Tukiasema havaitsee pieniäkin kentän muutoksia ja siten pienellä puhelimen teholla saadaan tukiasemaan yhteys ja siitä vahvistettuna signaali vastaanottajan puhelimeen.
Siis voisiko suurempi ihmisryhmä toimia tukiaseman ominaisuudessa, ja miten tällöin koe olisi suoritettava? Ja kelpaisiko tämä koe parasosiologiseksi vastineeksi perinteiselle telepatiakokeelle?
Aletaas kehitteleen tätä ideaa, jos sitä ei heti suoraan voi ampua alas. Kommentteja?

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 08.09.2017 00:59 #4304

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Näköjään tällaisia telepatiatestejä on järjestetty täällä Suomessakin. Tosin ei sellaisia mitä edellä tarkoitan, mutta läheltä liippaa.

"Radiossa 1952-1953 järjestetyt telepatiakokeet sisälsivät 12 neljän vaihtoehdon yritystä ja tuottivat yleisöltä peräti 84.000 vastausta, joiden tulokset noudattivat karkeasti matemaattisia todennäköisyyksiä, mutta parhaan tuloksen saaneita oli noin 10% odotusarvoa enemmän. Ensimmäisellä kierroksella pärjänneet parhaat 250 henkilöä valittiin jatkokierrokselle ja heidän lisäkseen 250 odotusarvon mukaisesti arvannutta sekä 250 henkilöä, jotka olivat arvanneet kaikki väärin. Ensimmäisellä kierroksella parhaiten pärjänneet pärjäsivät parhaiten toisellakin kierroksella, vaikka ero olikin varsin pieni - parhaan 20 henkilön joukossakin tulos poikkesi odotusarvosta keskimäärin vain noin kaksi prosenttiyksikköä. Kolmannella kierroksella tulokset poikkesivat tilastollisesti selvästi enemmän odotusarvosta. Reino Tuokon mukaan nämä tulokset puolsivat telepatian olemassaoloa.

Aiempien lupaavien tulosten innoittamat televisioidut telepatiakokeet vuonna 1960 käyttivät viisi vaihtoehtoa sisältävää Zener-korttipakkaa ja näitä kokeita järjestettiin kaksi, joissa kummassakin oli 25 yritystä. Kunkin yrityksen aikana kokeenjohtaja näytti TV-studiossa telepatiakortin selkää ja piti samanaikaisesti toisessa kädessään yrityksen järjestysnumeroa. Kokeeseen osallistuneet täyttivät lomakkeen, jossa kysyttiin lisäksi heidän uskoaan vastausten oikeellisuuteen ja asennettaan telepatian olemassaoloon. Ensimmäisellä kierroksella vastaajia oli 1040, joista 450 valittiin toiselle kierrokselle. Ensimmäisellä kierroksella tulokset poikkesivat odotusarvosta hieman heikompaan suuntaan ja toisella kierroksella tulos osumia oli selvästi odotusarvoa paremmin, mutta tulokset eivät ollut vieläkään tilastollisesti merkitsevä. Jatkotutkimuksille ne antoivat kuitenkin edelleen aihetta."
Lähde:
sites.google.com/site/parapsykologia/taustaa

Menenkö hieman sivuun tällä 'telepatiaraiteella', mutta jos ufot kuuluvat paremmin parapsykologiaan kuin astronomiaan tai fysiikkaan, niin mikä ettei.

Noissa em. kokeissa siis se vika, että lähetinpuolella vain yksi (yksilö), mutta vastaanottimia jopa 84000 (yksilöä). Haluaisin jotain parempaa tehoa lähetyspuolelle :whistle:

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 09.09.2017 14:26 #4307

 • Varaktori
 • Varaktori hahmo
 • Poissa
 • Valvoja
 • Valvoja
 • Viestejä: 1157

psq kirjoitti: Sitten mukaan astuu toimittajat ja psyykkiset tutkijat, joista jälkimmäiset antavat yliluonnollisen selityksen oudoista tapahtumista. Heidän jälkeensä tulee kriittisempiä tutkijoita, joiden läsnäollessa ilmiö kuihtuu. Usein ilmiötä tässä vaiheessa pönkitetään tahallisella huijauksella, mikä luonnollisesti kumoaa kaiken, joka on tullut aiemmin esiin. Lopulta ilmiö tuomitaan huijaukseksi ja unohdetaan.


Tutkijan omat käsitykset (researcher bias) on asia jolla on toisinaan hyvinkin paljon vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen. Joskus jopa niin paljon, että saadaan kaksi täysin toisistaan poikkeavaa lopputulosta. Laitan tähän esimerkin tähtitieteen puolelta videon muodossa.Videolla kerrotaan kahdesta eri tutkimuksesta jotka käsittelevät Messier 73 kohdetta. Toisessa tutkimuksessa päädytään esittämään kohteen olevan avoimen tähtijoukon jäänne ja toisessa kyseessä olevan vain yksittäisiä tähtiä. Molemmissa tutkimuksissa on käytetty samaa dataa, mutta päädytty silti täysin erilaiseen lopputulokseen.

Jos sitten vaikka nyt poltergeist ilmiötä tutkii kaksi tutkijaryhmää joista toinen vahvasti uskoo paranormaalin olevan yksi mahdollinen selitysmalli ja toisessa ryhmässä on tuon suhteen hyvin skeptisiä tutkijoita, niin voivatko nämä tutkijoiden omat käsitykset vaikuttaa tutkimuksen lopputulemaan siinäkin tapauksessa, että molemmat noudattavat tiukasti tieteellistä metodia ja heillä on käytössään sama materiaali jonka pohjalta tutkimusta tekevät? Minun oma käsitykseni on, että se voi vaikuttaa asiaan.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 09.09.2017 22:43 #4309

 • Varaktori
 • Varaktori hahmo
 • Poissa
 • Valvoja
 • Valvoja
 • Viestejä: 1157

psq kirjoitti: Sitten Belgian ufoaaltoon, jota Ouellet käyttää testinä. Käyn tässä vain ideaa läpi. Aalto alkaa samoihin aikoihin kuin Neuvostoliiton romahdus alkaa. Myös Neuvostoliitossa alkaa ufo-aalto.
Belgian ufoaalto rajoittuu lähes täysin Belgian alueelle, joka on pieni pinta-alaltaan, mutta suuri asukasluvultaan. Belgiassa on Naton päämaja.
Ensimmäiset 2 päivähavaintoa saadaan 1. armeijan upseerilta ja 2. kahdelta poliisilta. (Auktoriteetti)

Ouellet seuraa poliittisia tapahtumia ja näitä seuraavia tai ennakoivia ufotapahtumia.
Kuten
10. 9. 1989 Unkari sallii Itä-Saksan pakolaiset lähtemään länteen. Avaa rajansa.
27. 9. 1989 Lehdistö ilmoittaa UFO:n laskeutumisesta Moskovan lähelle ja humanoidi havainto. (Meessen, 1991a: 11)
28. 9. 1989 Havaitaan komionmuotoinen kohde ja voimakas valo (Bougard & Clerebaut, 1991: 52).
29. 9. 1989 Havaitaan hidas liikkeinen kohde voimakkailla valoilla. (Bougard & Clerebaut, 1991: 52).
30. 9. 1989 Tšekkoslovakia päästää itäsaksalaiset lähtemään länteen.
7. 10. 1989 Unkarin kommunistinen puolue romuttaa itsensä ja yhden puolueen järjestelmän.
9. 10. 1989 Neuvostoliitto ilmoittaa virallisesti, että UFO on laskeutunut Voronezhin lähelle syyskuun lopussa 1989.
12. 10. 1989 Suuri ja hiljainen kohde, valo taivaalla. Suuri kolmio. (Bougard & Clerebaut, 1991: 53)
15. 10. 1989 Suuri kohde, 3 valoa ja punainen valo. (Bougard & Clerebaut, 1991: 55)
18. 10. 1989 Itä-Saksan Honecker joutuu eroamaan. Hänet korvaa Egon Krenz
20. 10. 1989 Harmaa kolmio. (Bougard & Clerebaut, 1991: 55)
30. 10. 1989 500 000 osoittaa mieltään Leipzigissä Itä-Saksassa.
3. 11. 1989 Hitaasti liikkuva lentävä esine, jossa voimakkaat valot, nähdään lähellä Saksan rajaa. (Meessen, 1991a: 20)
4. 11. 1989 Protesti Itä-Berliinin Alexanderplatzilla mukana 500 000 ihmistä.
7. 11. 1989 Suuri, hiljainen, hidas liikkuva kohde voimakkailla valoilla, jotka osoittavat maata kohden. (Bougard & Clerebaut, 1991: 55)
9. 11. 1989 Berliinin muuri avataan, Itä- ja Länsi-Saksan yhdistymisvaatimukset kiristyvät.

Jne. Ufotapahtumia ja niitä seuraavia poliittisia tapahtumia voi seurata aina 26. 7 1992 saakka.


(Huomaa, että jos Neuvostoliiton ja Lännen välille olisi syttynyt sota, niin Belgia olisi ollut 100 varmasti maalina. Belgiassa 'pelätään' ja nähdään ufoja, muualla toimitaan).


Korean niemimaan kriisi voisi toimia tuon teorian testinä? Pohjois-Koreasta tuskin saadaan mitään uutisia vaikka siellä pörräisi ufoja niin ettei sekaan mahtuisi, mutta Etelä-Koreasta niitä jo voisi saadakin. Itse en ainakaan toistaiseksi ole sellaisiin uutisiin vielä törmännyt.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 28.10.2017 03:23 #4324

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Tuo Pohjois-Korean liitos asiaan on sinänsä mielenkiintoinen, mutta ei ehkä verrattavissa siihen suuruusluokkaan kuin Neuvostoliiton romahtaminen ja siihen johtanut tapahtumaketju. Pohjois-Korea kuuluu Kiinan etupiiriin ja tuskin sitä Kiinassa pelätään. USA:ssa tämä etupiiriasia tunnustetaan ja myös Venäjällä. Toisaalta en ole niin varma siitäkään, että Pohjois-Koreaa pelättäisiin edes Etelä-Koreassa - ainakaan niin pahasti kuin media antaa ymmärtää. Juuri tästä syystä siellä ei näy niitä ufoja, M.O.T ;)

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 28.10.2017 18:28 #4329

 • Varaktori
 • Varaktori hahmo
 • Poissa
 • Valvoja
 • Valvoja
 • Viestejä: 1157

psq kirjoitti: Toisaalta en ole niin varma siitäkään, että Pohjois-Koreaa pelättäisiin edes Etelä-Koreassa - ainakaan niin pahasti kuin media antaa ymmärtää. Juuri tästä syystä siellä ei näy niitä ufoja, M.O.T ;)


Vaikea ottaa asiaan kantaa kuin mutuilemalla kun en ole aiheeseen mitenkään perehtynyt. Pohjois-Korea pystyy moukaroimaan Soulin aika heikkoon happeen ihan tavanomaisella tykistölläkin jota käsitykseni mukaan on maiden rajan tuntumassa enemmän kuin riittävästi. Tosin läheskään kaikkien tykkien kantama ei riitä Etelä-Korean pääkaupunkiin asti.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 29.10.2017 12:35 #4332

 • psq
 • psq hahmo Aiheen kirjoittaja
 • Poissa
 • Kultajäsen
 • Kultajäsen
 • Viestejä: 201
Niinpä, mutta onko Pohjois-Korealla mitään syytä hyökätä ensimmäisenä. Toisaalta se näyttää ettei sinnekään kannata hyökätä. Tilanne on shakkitermein kaiketi Patti. Tässä mielessä se tarkoittaa 'kylmää sotaa' miniatyyrimerkityksessä? Siis analogiana tavallaan aikaa ennen 'Belgian Ufo-aaltoa'. No, en minäkään näihin ole sen paremmin perehtynyt.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 29.10.2017 14:35 #4333

 • Zetor.
 • Zetor. hahmo
 • Poissa
 • Platinajäsen
 • Platinajäsen
 • Viestejä: 986
Korean niemimaan tämän hetkisessä tilanteessa kummallakaan osapuolella ei ole syytä hyökätä.

Ei varsinkaan Pohjois-Korealla koska sen asevoimat ovat ns.vanhanaikaiset.Niiden iskuvoima perustuu pääsääntöisesti tykistöön,raketinheittimiin ja suureen määrään sotilaita.Myöskään Pohjois-Korean ilma-ja merivoimat eivät olisi lainkaan varteen otettava tekijä mahdollisessa konfliktissa.

Sitä paitsi Pohjois-Korean asevoimissa pätee vanha neuvostoaikainen periaate eli ei laatu,vaan määrä.Etelä-Korean asevoimissa tilanne on toinen koska niissä vaikuttaa länsimainen sotilasdoktriini eli ei määrä,vaan laatu.

Ja koska Etelä-Korean armeijan tukena on maailman suurimmat sotavoimat omaava USA,niin Pohjois-Korea täytyy tyytyä vain uhkailemaan ja kiukuttelemaan.

Syy siihen miksi Pohjois-Korea kiukuttelee ja uhkailee lienee hyvin yksinkertainen eli Pohjois-Koreaa vastaan suunnatut pakotteet.Niiden tarkoitus on saada PKR luopumaan ydinaseistaan-ja ohjelmistaan.

Äskettäin voimaan tulleet lisäpakotteet,joissa myös Kiina ja Venäjä ovat osallisina,ovat saaneet aikaan sen,että tavara-ja rahavirta Pohjois-Koreaan alkaa vähenemään entistä enemmän.

Kyllähän se alkaa Pohjois-Korean johtajaakin pikkuhiljaa potuttamaan kun valtion kassasta alkaa pohja paistamaan ja hänkin saattaa joutua laihdutuskuurille!

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

Kaikki mikä on ilmassa,on irti!

Belgian Ufo-aalto ja Parasosiologia 29.10.2017 20:43 #4335

 • Varaktori
 • Varaktori hahmo
 • Poissa
 • Valvoja
 • Valvoja
 • Viestejä: 1157

psq kirjoitti: Niinpä, mutta onko Pohjois-Korealla mitään syytä hyökätä ensimmäisenä. Toisaalta se näyttää ettei sinnekään kannata hyökätä. Tilanne on shakkitermein kaiketi Patti. Tässä mielessä se tarkoittaa 'kylmää sotaa' miniatyyrimerkityksessä? Siis analogiana tavallaan aikaa ennen 'Belgian Ufo-aaltoa'. No, en minäkään näihin ole sen paremmin perehtynyt.


Jos minulta kysytään, niin en usko Pohjois-Korean hyökkäävän ensimmäisenä. Toisaalta jos esimerkiksi USA päättää tuhota heidän seuraavan ohjuskokeensa lähtöalustalle, niin tilanne saattaa muuttua. Oleellista on kuitenkin se miten Etelä-Koreassa asiaan suhtaudutaan. Vertauksesi kylmään sotaan on oikein hyvä ja minä olen sitä ikäluokkaa joka on elänyt nuoruutensa kylmän sodan varjossa. Muistan sen joskus pelottaneenkin, mutta eipä asialle kovin usein tullut ajatuksiaan uhratuksi. Tuskin se Etelä-Koreassakaan ihmisten mielissä jatkuvasti on vaikka saattavatkin aiheelle muutaman ajatuksen toisinaan uhrata.

Kirjaudu tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.

 • Sivu:
 • 1
Sivu luotiin ajassa: 0.245 sekuntia