Behind the Throne

JOHDANTO

Viimeaikoina polttopisteessä ollut kansanliike ei perehdytysoppaansa[1] mukaan tunnusta valtioita, uskontoja, rotuja, hallituksia, oppeja tai yhteiskuntaluokkia. Kuten monille on varmasti median kautta tuttua, kyseinen liike haluaa myös eroon rahajärjestelmästä, ja tämä on ehkäpä samalla liikkeen suurin tavoite. Maapallolla on riittävästi resursseja kaikille ihmisille, mutta rahajärjestelmän luoma keinotekoinen niukkuus aiheuttaa sen, että vain osa pääsee nauttimaan etuuksista - muiden kustannuksella. Lisäksi jatkuva talouskasvuun pyrkiminen aiheuttaa turhaa jätettä, kun koko ajan pitää myydä jotain, jotta ihmisille on työpaikkoja ja sitä kautta rahaa ostaa sitä jotain, riippumatta siitä miten tarpeellisesta tai kestävästä hyödykkeestä on kyse. Resursseja tuhlaava oravanpyörä jatkuu ja jatkuu.

Nämä epäkohdat eivät liene kovinkaan vieraita kenellekään, joka vähääkään seuraa mitä maapallolla tapahtuu. Itse asiassa kautta historian raha on nähty ihmiset turmelevana hirviönä. Tästä esimerkkinä vaikkapa Platon, joka esitti 300 eaa. kritiikkiä hallinnon korruptiota ja rahaa vastaan.[2] Lähimenneisyydessä, 1900-luvun alkupuoliskolla, on myös epäonnistuneita kokeiluja rahattomuudesta, kun mm. Venäjä ja Espanja kokeilivat täysin rahatonta keskushallinnon ohjaamaa yhteiskuntajärjestelmää. Nythän Espanja pyörii taas talousvaikeuksissa, joten kumpikaan vaihtoehto ei näytä sopivan sille.  1900-luvulla perustetulla ”Degrowth” –liikkeellä on myös vastaavanlaista kapitalismin vastaista kritiikkiä; talouskasvu pitää pysäyttää.[3] Suomessakin asustelee eräs talouskasvua vastustava kalastaja nimeltään Pentti Linkola, joka on tullut erityisen tutuksi kansalle radikaaleilla näkemyksillään ihmiskunnan holtittomuuden kitkemiseksi. Huolenaihe ei siis ole uusi, vaikka Zeitgeist-liikkeestä saakin sen kuvan, että he ovat keksineet jotain uutta ja hienoa.

 

ZEITGEISTIN LÄÄKE NYKYTILAAN

Zeitgeist-liike esittää ratkaisuksi resurssipohjaisen talouden[4], teknologian hyödyntämisen ja keskushallinnon. Ratkaisussa keskustietojärjestelmälle (supertietokoneelle) voidaan esittää ehdotuksia siitä mitä asioita tai hyödykkeitä tarvitaan. Keskustietojärjestelmä analysoi konseptien toteutettavuuden tieteelliseltä ja materiaalien kannalta ja vie ehdotuksen tämän jälkeen monitieteellisen valvontaryhmän eteen, jotka ohjaavat ehdotuksen toteutumista. Valvontaryhmän jäsenet eivät saa palkkaa työstään, joten he eivät pääse korruptoitumaan, vaan ainut ”palkka” on muiden hyvinvoinnin parantaminen.

 

ANALYYSIÄ

Zeitgeist tuntuu seuraavan marxilaisuutta tai vastaavaa ideologiaa uusissa kuorissa. Vertausta kommunismiin ei voi välttää. Historia ei tunne yhtäkään ”kokeilua” yhteisomistajuudesta ja järjestelmästä ilman rahaa, joka ei olisi päättynyt nälänhätään ja totalitarismiin. Esimerkkejä löytyy lähihistoriasta:

  1. Venäjä, 1917 – 1921, ei valuuttaa eikä yksityisomistusta -> Suuri taloudellinen luhistuminen ja nälänhätä 
  2. Espanja, 1930-luku, anarkistiset kommunismit kieltävät rahan käytön ja uhkaa kuolemantuomiolla kaikkia jotka käyttävät minkäänlaista rahaa.
  3. Punaiset khmerit 1970-luvulla tyhjensivät kaupungit ja siirsivät ihmiset pakkotöihin maaseudulle toteuttaakseen utopiaansa agraariyhteiskunnasta. -> Ainakin miljoona ihmistä kuoli aliravitsemukseen.  

Suunnitelmatalous ja yhteinen omistajuus ovat aiheuttaneet enemmän kuolonuhreja kuin yksikään toinen ideologia (natsismi mukaan lukien). Kiinassa kuoli arvioiden mukaan 65 miljoonaa ihmistä, Neuvostoliitossa 20 miljoonaa, 2 miljoonaa Pohjois-Koreassa, miljoona Vietnamissa jne.[5] Tässä vertailussa tietysti täytyy huomioida, että kyseiset kansat ovat myös usein olleet maata hallitsevan diktaattorin päähänpistojen armoilla. Supertietokone ei ole laskenut resursseja eikä palkkaa saamaton valvontaryhmä tehnyt päätöksiä.

Vertailu on kuitenkin jokseenkin yhteismitallista. Ideaalinen kommunismihan on sinänsä hieno ajatus. Jos kukaan ei olisi kommunismia vielä kokeillut, Zeitgeistin kannattajat saattaisivat kannattaa sen sijaan sitä. Kommunismi toimii kyllä yksittäisissä kotitalouksissa, jossa yhteisestä jääkaapista haetaan resursseja vain omiin tarpeisiin. Harvemmin kukaan hamstraa sieltä ruokia itselleen, niin että muut perheenjäsenet jäävät ilman. Kotitaloudessa systeemin toimivuus tietysti perustuu läheisestä välittämiseen.

Zeitgeist tai mikään muukaan yhteisomistajuuden varaan rakentuva järjestelmä ei voi toimia niin kauan kuin ihmisen kollektiivinen henkinen taso ei mahdollista irrottautumista nykyisestä järjestelmästä.  Mihinkään valmiiseen ideaaliyhteiskuntaan ei voida hypätä suoraan. Sinne voidaan korkeintaan siirtyä kivuliaiden välivaiheiden kautta. Siirtyminen tarkoittaisi sitä, että maapallon rikas ja vähän vähemmän rikaskin eliitti joutuisi luopumaan keräämästään omaisuudesta ja resursseista. Heillä on tällä hetkellä narut käsissään ja empatiaa on heiltä turha kerjätä yhteistä jääkaappia varten. Ihminen ei ole looginen eläin kun taas Zeitgeistin toimivuus edellyttää sellaista, eikä näin ollen huomio tätä tunnekerrointa. Sekä ahne ”kapitalisti” että muista huolehtiva ”kommunisti” (tai ”zeitgeisti”) tekee valintansa tunteiden perusteella, kuten suurin osa kaikista ihmisistä.

Ai niin, Zeitgeitissähän tietokone hoitaa ajattelun ja omaa etuaan tavoittelemattomat henkilöt ohjailevat päätöksiä. Ensin pitäisi vain päästä sellaiseen ideaalitilanteeseen jotenkin. Kuulostaa muuten pelottavasti ”salkkarien” suosimalta ”isoveli valvoo” –järjestelmältä.

Zeitgeitissä raha on automaattinen paha josta pitäisi päästä heti eroon. Raha tuo mukanaan ongelmia, mutta rahan tuomia hyötyjä ei näin ollen päästä hyödyntämään ollenkaan. Ne jotka tuntevat talouslaskun ongelman[5], tietävät, että hintajärjestelmä mahdollistaa myös sen miten hyödykkeet ja resurssit kohdennetaan järkevästi. Siellä missä hyödykkeitä on vähän saatavilla, hinta nousee ja sitä pyritään automaattisesti paikkaamaan tekemällä lisää kyseisiä hyödykkeitä. Suunnitelmatalouden suurin kompastuskivi taas on ollut se, että ei tiedetä mitä hyödykkeitä pitäisi milloinkin tuottaa, miten ja minne resurssit pitäisi tehokkaasti kohdentaa. Esimerkiksi Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmat eivät huomioineet kaikkia tarpeita. Zeitgeistissä ”viisivuotissuunnitelmaa” hoitaa tietokone. Eri asia sitten pystytäänkö sinne syöttämään riittävästi (järkevää) informaatiota päätöksentekoa varten. Zeitgeist tuntuu pyrkivän vetämään maton kokonaan jalkojen alta ilman, että ehdottaisi mitään realistista ratkaisua siirtyä järjestelmästä toiseen, tai miksei vaikkapa parantaa nykyistä rahajärjestelmää.

 

TEKNOLOGIA

Teknologian kehittyminen on tietysti väistämätöntä, ja jos kehitykseen ei tule mitään taantumuksia tai keskeytyksiä vaikkapa luonnonkatastrofien merkeissä, on vain ajan kysymys jolloin kaikki ihmistyö voidaan korvata koneellisesti ja automaatiolla. Zeitgeistmainen ympäristö ei kuulosta enää silloin niin utopistiselta. Mutta tarvitaanko sen tapahtumiseen kansanliikettä? Ehkä pitäisi katsoa taas ihmisen henkistä tasoa. Jos tekniikka kehittyy ja ihmisen toimintaympäristö muuttuu, niin tietysti työ on silloin erilaista kuin se on nytkin. Kukaan tuskin haluaa olla hyödyttömänä kotonaan vaan monille työ on ehkä ainut asia mitä elämässä on - etenkin perheettömille ihmisille. Silloin pitää tietysti miettiä uusia tapoja tehdä työtä ja saada ihminen kokemaan itsensä hyödylliseksi, ja taas vallitsee joku hierarkia, jossa joku hallitsee ja vetelee naruista. Pessimistisessä skenaariossa viitekehys vain muuttuu, ihminen ei. On mielenkiintoinen kysymys miten saadaan ihmiset tajuamaan oman käytöksen seuraamukset ja vielä ottamaan vastuu niistä. Zeitgeist ei siihen vastaa.

Degrowth kuin myös Zeitgeistkin tuntuu vastustavan talouskasvua, jolloin resursseja tuhlataan turhaan ja tuotetaan jätettä. Talouskasvu itsessään ei ole mitään muuta kuin tehdään jotain uutta, sijoitetaan rahaa jonnekin, jolloin voidaan sanoa että on talouskasvua. Tämä voi olla vaikkapa sitä, että tyhjä paperi on lähes arvoton, mutta kun siihen piirtää kuvan, niin sen hinta on sen verran kuin siitä joku suostuu maksamaan. Näin on talouskasvua tullut. Hyi mikä synti. Vaikuttaa siltä, että talouskasvua vastustetaan, vaikka ei edes tiedetä mitä se tarkoittaa. Resursseja voidaan käyttää hyvin paljon ”turhuuteen” ilman, että se kuormittaa maapalloa yhtään. Sana resurssi itsessään on jo niin ylimalkainen, että sen käyttöä pitäisi ehkäpä rajoittaa taloustieteen eri teorioiden väittelyissä ja puhua sen sijaan konkreettisista asioista. Teknologian kehittyessä myös maapalloa kuormittavia jätteitä ja saasteita opitaan melko varmasti kierrättämään ja käyttämään uudelleen tehokkaammin, jolloin ”turhia” resursseja voidaan käytellä entistä enemmän ja huolettomasti.

 

HENGENRAVINTOA HÖRHÖILLE

Zeitgeist antaa tarttumapintaa sellaiselle hörhölle, joka tuntee että nykymaailma on läpimätä, mutta joka ei halua nähdä mitään kontroverssiä Zeitgeistin ideologiassa. Silloin se on enemmänkin eskapistinen ideologia, jonne on mukava paeta maailman pahuutta. Osaa Zeitgeistin edustamista asioista voidaan pitää hyvällä omallatunnolla naiiveina ja lähemmällä tarkastelulla tarttumapintaa on enää vähän. Historiasta ei ole opittu mitään, tai sitten vain sokeasti uskotaan oman ideologian paremmuuteen. Jos maailmaa lähtee parantamaan, kaikkia tuskin pystyy koskaan miellyttämään, mutta ehkäpä parempaan tulokseen pääsisi, jos sitä lähtisi muuttamaan järjestelmää sen sisältä. Zeitgeistin perehdyttämisoppaassa sanotaan, että sodat, jotka ovat juuri sitä ulkoapäin vaikuttamista, eivät hyödytä kuin rikasta eliittiä; voitot lasketaan dollareina ja tappiot ihmishenkinä. Sen sijaan vaikkapa kulttuurin ja kaupankäynnin avulla vaikuttaminen voisi olla paljon järkevämpää, kuten esimerkiksi länsimaat - islam vastakkainasettelussa.[7]

Maassa maan tavalla: perustakaa zeitgeistiläiset ja muut tähtilapsihipit iso firma ja halikaa maailman resurssit itsellenne. Olen heti messissä! Sen jälkeen voidaan käyttää resursseja tasapuolisesti - taikka sitten mielipuolisesti.

Joka tapauksessa yhteistyötä ja uusia lähestymistapoja tarvitaan – siitä hatunnosto Zeitgeistille!

 

 

Loppuun vielä perehdytysoppaasta Soininvaaran lainaus:

 

Osmo Soininvaara kirjoittaa kirjassaan “Vauraus ja aika”:

 

Kuvitelkaamme, että sata vuotta sitten elänyt yhteiskuntatieteilijä olisi saanut näynomaisena ilmoituksena tietoonsa nykyisen modernin teknologiamme, mutta ei tietäisi mitään tulevasta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Millaiseksi hän olisi kuvitellut yhteiskunnan, jossa lihastyötä säästävät koneet ja automaatio ovat tehneet välttämättömyyshyödykkeiden valmistamisen naurettavan helpoksi verrattuna siihen, kuinka suuria ponnistuksia pelkästään ravinnon tuottaminen hänen aikanaan vaati?

 

Yhteiskuntatieteilijämme olisi varmaankin olettanut, että yhteiskunnassa, joka olisi päässyt irti niukkuuden ongelmista, taloutta ja tuotantoa koskevat kysymykset olisivat väistyneet ihmisten mielissä ja puheissa taka-alalle. Miksi yhteiskunta, jolla on tarpeeksi kaikkea, olisi edes kiinnostunut saati huolestunut taloudellisista kysymyksistä? Varmaankin kulttuuria, filosofiaa, leikkiä, urheilua ja puutarhanhoitoa koskevat uutiset ja pohdinnat olisivat lehtien etusivuaineistoa; taloutta ja tuotantoa koskevat artikkelit olisivat siirtyneet omiin erikoislehtiinsä. Hän olisi varmaan myös kuvitellut, että köyhyys ja aineellinen puute poistuvat yhteiskunnasta, joka pystyy helposti tuottamaan tarpeeksi kaikille.

 

Erityisen mahdotonta yhteiskuntatieteilijällemme olisi ollut ennustaa elämän kiireisyyttä. Miten kenelläkään voi olla kiire, kun työn tuottavuus on neljätoistakertaistunut – teemme muutamassa tunnissa työt, jotka hänen aikanaan veivät koko viikon. Eikö sen pitäisi antaa mahdollisuus nautinnolliseen joutilaisuuteen?[1]

 

LÄHTEET

  1. Zeitgeistin perehdytysopas. Saatavissa: http://dl.dropbox.com/u/4710236/Perehdytysopas.pdf [Viitattu 13.3.2011]. 
  2. Platonin valtio. Wikipedia-artikkeli. Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtio_%28Platon%29 [Viitattu 13.3.2011].
  3. Talouslasku. Wikipedia-artikkeli. Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Degrowth [Viitattu 13.3.2011].
  4. Resurssipohjainen talous. Wikipedia-artikkeli. Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Resurssipohjainen_talous [Viitattu 13.3.2011].
  5. Zeitgeist: Moving Forward - A Reply to Peter Joseph. Youtube-video. Saatavissa: http://www.youtube.com/watch?v=b9WEWcbfnHg [Viitattu 13.3.2011].
  6. Talouslaskun ongelma. Wikipedia-artikkeli. Saatavissa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Talouslaskun_ongelma [Viitattu 13.3.2011].
  7. Islamia turha pitää vihollisena. Tiede-lehti. Saatavissa: http://www.tiede.fi/artikkeli/659/islamia_turha_pitaa_vihollisena [Viitattu 13.3.2011].

Kommentit  

#2 Faktat kunnossaSinuhe 13.03.2013 12:42
Hei Simeon,

Muutama kommentti kirjoitukseesi.

"Eli Venäjällä (tai Neuvostoliitoss a) ei ole kokeiltu rahatonta taloutta. "

Venäjän hyperinflaation aikaan 1917-21 työntekijöille maksettiin palkka pääasiassa tavaroilla. Näin ollen "rahana" eli vaihdannan välineenä toimi kolikoiden sijasta jokin muu. Eli olet tavallaan oikeassa.

Hyperinflaatiot a ei aiheutettu tahallaan, mutta sille ei myöskään tehty mitään. Siihen ei myöskään oltu varauduttu myöhemmin käytössä ollein viisivuotissuun nitelmin, mutta ilman rahaa vastaavanlaisia kaaoksia voisi helposti kuvitella syntyvän jos kaikki palaset eivät ole kohdallaan.

"Yhtymäkohtia voi olla kommunismiin, mutta rpt:tä ei olla ikinä kokeiltu."

Siinä olet kyllä oikeassa että täysin vastaavaa järjestelmää ei ole kokeiltu. Yhtymäkohdat kommunismiin ja muihin kokeiluihin pitäisi kuitenkin huomioida eikä sokeasti uskoa oman järjestelmän paremmuuteen.

"rpt:ssa kaikki on läpinäkyvää."

Niin, ideaalitapaukse ssa. Läpinäkyvyys ei kuitenkaan poista ylhäältäpäin tulevaa kontrollia ja auktoriteettia.

"raha oli hyvä asia tuhansia vuosia koska oli niukkuutta. Nykyään tätä ongelmaa ei ole."

Kyllähän muinaisessa Egyptissä pärjättiin hyvin ilman rahaa, vaikka niukkaakin oli välillä. :-) Ihmisten henkilökohtaise en suorittamiseen liittyvä tasapäistäminen poistaa kannustinjärjes telmän ja passivoi ihmisiä. Mielestäni jonkinlainen kannustinjärjes telmä tarvitaan ihmisten aktivointiin. En ole perehtynyt pariin vuoteen Zeitgeistiin, joten en muista tarjoaako se tähän mahdollisesti jotain ratkaisua...? Minua jotenkin lähtökohtaisest i muutenkin häiritsee ihmisen konemainen funktio tässä järjestelmässä, koska ihminen ei kuitenkaan ole kone.
#1 Faktat kuntoonSimeon 08.10.2012 16:32
En päässyt edes ensimmäistä kappaletta loppuun, kun vakava virhe löytyi tekstistä.
Eli Venäjällä (tai Neuvostoliitoss a) ei ole kokeiltu rahatonta taloutta. Kommunismissa on myös pankit ja raha, ne vain eivät olleet kansalaisten käytössä.

Yhtymäkohtia voi olla kommunismiin, mutta rpt:tä ei olla ikinä kokeiltu. Erikoispiirtein ä on tieteen valjastaminen sosiaalisiin ongelmiin ja rahan unohtaminen.

Isoveli valvoo? Me olemme nyt sellaisessa järjestelmässä, rpt:ssa kaikki on läpinäkyvää. Suosittelen perehtymään aiheeseen.
Rahan hyöty kalpenee ihmisten yhteistyön edessä. Kyseessä on vanhentunut järjestelmä, raha oli hyvä asia tuhansia vuosia koska oli niukkuutta. Nykyään tätä ongelmaa ei ole.
Talouskasvun synti on, että talousjärjestel mämme vaatii sitä jatkuvasti. Muutoin se kaatuu.