Behind the Throne

 

JOHDANTO

Puerto Ricossa, Arecibon observatoriossa, sijaitsee maailman suurin yksittäinen radioteleskooppi, jonka halkaisija on 305 m. Teleskoopista löytyy 20 TW isotrooppista lähetystehoa 2380 MHz taajuudella ja 2,5 TW pulssitehoa 430 MHz taajuudella. Kyseinen teleskooppi oli myös hyvin esillä vuonna 1995 ilmestyneessä James Bond elokuvassa ”GoldenEye”. (1)

ar1
Kuva 1. Arecibo teleskooppi Puerto Ricossa (1)

Vuonna 1974, vähän sen jälkeen kun edellä mainittu tehokas lähetin oli uudistettu teleskooppiin, päätettiin sen kykyjä demonstroida lähettämällä avaruuteen koodattu viesti, joka oli omistettu SETI:lle (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). SETI on erikoistunut maan ulkoisen älyllisen elämän etsintään. Arecibo-viesti lähetettiin avaruuteen yhden kerran 16.11.1974.

Viesti lähetettiin taajuusmoduloituna 2380 MHz taajuudella ja sen modulointitaajuus oli 10 Hz (ja samalla myös lähetysnopeus oli 10 bittiä sekunissa). Lähetystehoa viestillä oli 1 GW. Se suunnattiin kohti Messier 13:sta, joka on suuri pallomainen tähtijoukko Herkuleksen tähdistössä 25 100 valovuoden päässä maasta. Kestää siis noin 25 000 vuotta ennen kuin viesti saavuttaa kohteen ja toiset 25 000 ennen kuin se tulee takaisin. Jo tämäkin tieto osaltaan puoltaa sitä, että kyseessä oli lähinnä demonstraatio. Valitettavasti silloin kun viesti saavuttaa kohteensa, on Messier 13 jo ehtinyt liikkumaan pois kyseisestä paikasta.(2)

 

LÄHETETYN VIESTIN RAKENNE

Viesti oli koodattu binäärikoodauksella (ykkösinä ja nollina) ja viestin kokonaispituus oli 1679 bittiä. Tavuiksi muutettuna se on noin 210 tavua. Kardinaliteetti (lue: bittien lukumäärä) 1679 bittiä valittiin, koska se on puolialkuluku. Se siis muodostuu kahdesta alkuluvusta, jotka on järjestetty suorakulmion muotoon – tässä tapauksessa siis viesti koostuu 73 rivistä ja 23 sarakkeesta. Se muodostaa alla olevan kuvan.

 

ar2
Kuva 2. Arecibo-viesti

Tohtori Frank Drake, joka tunnetaan myös Draken kaavan luojana, oli tuolloin Cornellin yliopistossa. Hän kirjoitti viestin yhdessä Carl Saganin ja muiden kanssa. Viesti koostuu seitsemästä osasta seuraavasti (merkitty kuvaan eri väreillä), kun kuvaa katsotaan ylhäältä alaspäin:

 1. Numerot yhdestä kymmeneen.
 2. Atomien järjestysnumerot vedystä, hiilestä, typestä, hapesta ja fosforista, jotka yhdessä muodostavat deoksiribonukleiinihapon eli DNA:n.
 3. Kaavat sokereille ja DNA:n nukleotidien emäkset.
 4. Nukleotidien lukumäärä DNA:ssa sekä DNA:n kaksoiskierrerakenne graafisesti kuvattuna.
 5. Ihminen kuvattuna graafisesti, ihmisen keskimääräinen pituus sekä maapallon väkiluku.
 6. Aurinkokuntaa kuvaava grafiikka.
 7. Arecibon radioteleskooppia kuvaava grafiikka sekä sen antennin halkaisijan mitta.

 

ERI KUVIOIDEN TULKINTA

1. Numerot

 

ar3
Kuva 3. Numero-osa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
----------------------
0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X X X <-vähiten merkitsevä bitti

Numerot 1-10 on esitetty binäärimuodossa. Vaikka oletettaisiin, että vastaanottaja tunnistaisi binäärikoodauksen, koodauksen purkaminen ei ole mitenkään itsestäänselvää koodauksen vaikeuden takia. Ensimmäiset seitsemän numeroa pitää lukea niin, että alin rivi jätetään huomioimatta, jolloin ne luetaan kuten tavallaset binääriluvut ylhäältä alaspäin. Luvut 8, 9, ja 10 pitää lukea hieman eri tavalla, sillä niille on annettu ylimääräinen sarake tarvittavien bittien ilmaisuun. Niissäkin jätetään edelleen alin rivi huomioimatta. Toisen sarakkeen lisääminen ihmetyttää hieman, sillä neljällä bitillä pystytään ilmaisemaan luvut 0-15, ja tätä logiikkaa käytetään myös jatkossa. Viestissä on siis kaksi erilaista tapaa ilmaista samoja numeroita.

 

2. DNA

 

ar4
Kuva 4. DNA-elementit

H C N O P
1 6 7 8 15
----------
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
X X X X X

Yllä olevaan violettiin kuvioon on koodattu numerot 1, 6, 7, 8 ja 15 samaan tapaan kuin aiemmassa kuivassa numerot 1-7. Nämä numerot ovat atomien järjestysluvut vedylle (H), hiilelle (C), typelle (N), hapelle (O) ja fosforille (P).

 

3. Nukelotidit

 

Deoksiriboosi
(C5H7O)

Adeniini
(C5H4N5)

Tymiini
(C5H5N2O2)

Deoksiriboosi
(C5H7O)

Fosfaatti
(PO4)

   

Fosfaatti
(PO4)

Deoksiriboosi
(C5H7O)

Sytosiini
(C4H4N3O)

Guaniini
(C5H4N5O)

Deoksiriboosi
(C5H7O)

Fosfaatti
(PO4)

   

Fosfaatti
(PO4)

ar5
Kuva 5. Nukleotidit

Nukleotidit kuvataan viiden atomin sarjoissa. Jokainen sarja kuvaa molekyylikaavaa, joka esiintyy DNA:ssa. Jos molekyylissä ei ole viittä atomia, on osa sarakkeista jätetty vastaavasti tyhjäksi. Esimerkiksi DNA:n deoksiriboosi (C5H7O) kuvataan seuraavasti:

11000
10000
11010
XXXXX
-----
75010

Seitsemän vety-, viisi hiili-, nolla typpi-, yksi happi- ja nolla fosforiatomia.

 

4. Kaksoiskierre

 

ar6
Kuva 6. Kaksoiskierre

11
11
11
11
11
01
11
11
01
11
01
11
10
11
11
01
X
1111111111110111 1111101101011110 (binääri) = 4 294 441 822 (desimaali)

DNA:n kaksoiskierrekuviossa pystysuora valkoinen kuvio edustaa nukleotidien määrää. Vuonna 1974 määrän ajateltiin olevan 4,3 miljardia mutta nykyisin tiedetään että niitä on vain 3,2 miljardia.

 

5. Ihmiskunta

 

ar7
Kuva 7. Ihmiskunta

        X011011
111111
X0111   110111
111011
111111
110000
Pituus:
1110 (binääri) = 14 (desimaali)
Väestö:
000011 111111 110111 111011 111111 110110 (binääri) = 4 292 853 750 (desimaali)

Keskellä oleva punainen kuva esittää ihmistä. Vasemmalla oleva kuvio esittää ihmisen keskipituutta: 176,4 cm. Se korreloi vaakasuoraan kirjoitetun binäärinumeron 14 kanssa, kun se kerrotaan viestin lähetystaajuuden aallonpituuden kanssa (126 mm).

Väestön lukumäärä vuonna 1974 oli 4,3 miljardia. Tässä tapauksessa numeroiden lukusuunta on horisontaalinen. Vähiten merkitsevä bitti on merkitty vasempaan yläkulmaan.

 

6. Planeetat

 

ar8
Kuva 8. Planeetat

                     Maa
Aurinko Merkurius    Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto 

Planeettoja on kuvattu järjestyksessä auringosta poispäin, mutta niiden skaalaa ei muuten huomioida kuvassa. Maa on erotettu viestissä laittamalla se yhden tason ylemmäksi muihin planeettoihin verrattuna. Lisäksi ihmishahmo seisoo juuri sen yläpuolella. Viestin lähetysaikaan Plutoa pidettiin vielä yhtenä planeettana.

 

7. Teleskooppi

 

ar9
Kuva 9. Teleskooppi

Alimmat kaksi riviä:

      100101
<--- 111110X --->
100101 111110 (binääri) = 2 430 (desimaali)

Viimeinen osa esittää Arecibo-radioteleskooppia ja sen halkaisijaa: 2430 kerrottuna lähetystaajuuden aallonpituudella antaa 306,18 metriä. Numerot on järjestetty kuvassa vaakasuoraan. Kuvassa M-kirjaimen muotoinen objekti esittää sähkömagneettisen säteilyn radioaaltoja, joita kaareva objekti (paraboloidinen peili) heijastaa keskelle.

 

VASTAUS VIESTIIN

Alun perin viestiin odoteltiin vastausta aikaisintaan 50 000 vuoden päästä johtuen viestin hitaasta etenemisestä avaruudessa. Käytännössä siis ylipäätään mitään vastausta viestiin pidettiin epätodennäköisenä.

Vuonna 2001, 21. elokuuta ilmoitettiin kahdesta viljapeltokuviosta Chilboltonin radioteleskoopin vieressä Wherwellä, Hampshiressä Iso-Britanniassa. (3) Toinen kuvioista oli rasteritekniikalla toteutettu ihmismäiset kasvot (vähän kuten Crabwood, 2002(4)) ja toinen kuvio näytti olevan selvästi samalla formaatilla tehty kuin 27 vuotta aikaisemmin avaruuteen lähetetty Arecibo-viesti.

ar10
Kuva 10. Chilboltonin radioteleskoopin viereen ilmestyneet kuviot

Kuvio, joka esittää kasvoja, ilmestyi 13. elokuuta 2001 - vähän ennen toista kuviota.

ar11
Kuva 11. Kasvot pellossa(7)

Se ei näytä juurikaan perinteiseltä ja stereotyyppiseltä isopäiseltä humanoidilta, vaan kasvot ovat hyvin ihmismäiset. Alla olevassa kuvasarjassa on yritetty tulkita miltä kasvot voisivat näyttää. Ensimmäisessä kuvassa vasemmalta katsottuna on alkuperäinen kuvio. Toisessa kuvassa kuvaa on suodatettu niin että rasterointi häviäisi ja kuvasta tulee sumea. Kolmannessa kuvassa on taiteilijan näkemys kasvoista.

ar12
Kuva 12. Kasvojen tulkinta

Lisäksi kasvoista on yritetty löytää yhtymäkohtia muinaisiin kulttuureihin sekä Marsin kasvoihin. Näyttää kuitenkin siltä, että peltokuvion kasvonpiirteet ovat hyvin suurpiirteiset, joten niitä pystyy rinnastamaan melkeinpä mihin tahansa ihmismäisiin kasvoihin.

ar13
Kuva 13. Kasvojen yhtymäkohdat muinaisiin kulttureihin ja Marsin kasvoihin(3)

Alla olevissa kuvissa on nähtävissä tarkemmin kasvojen rasterirakenne. Kuvion rasteroinnissa on hienosti huomioitu miten kuvio muodostaa auringonpaisteessa varjoja ja korostaa näin kasvojen piirteitä ja syvyysvaikutelmaa.
ar14
Kuva 14. Taitettu vilja kasvoissa(4)

Paljon mielenkiintoisempi on toinen peltoon tullut kuvio – ”vastaus” Aricibo-viestiin. Se ilmestyi pellolle 19. elokuuta. Siitä löytyvät kaikki samat elementit, jotka ovat alkuperäisessäkin viestissä, joskin relevantti data muutettu korreloimaan ”alien-sivilisaatiota”.
ar15ar15b
Kuva 15. Vastaus Arecibo-viestiin? Kuvio oikeinpäin käännettynä (vasen kuva) ja alkuperäinen versio peilikuvana (oikea kuva)(6)

Silmiinpistävimmät erot alkuperäiseen viestiin nähden ovat ihmistä kuvaavan kuvion tilalla oleva suuripäinen alien sekä erilainen ”teleskooppi” (alin kuvio). Lisäksi kuvio oli pellossa peilikuvana alkuperäiseen nähden. Lukevatko alienit vasemmalta oikealle vai miksi peilikuva? Muut erot vaativat tarkempaa tulkintaa.

Kun alkuperäinen ja pellossa oleva kuvio laitetaan vierekkäin, on niiden erojen analysointi helpompaa.

ar16
Kuva 16. Lähetetty ja vastaanotettu viesti vierekkäin

 

VIESTIEN EROT

1. Numerot

Ylin rivi eli numerot yhdestä kymmeneen ovat täysin identtiset.

 

2. DNA

Ensimmäinen ero tulee DNA:n rakenteessa (toinen kuvio ylhäältä alaspäin). Atomien lukumäärä on lisääntynyt yhdellä atomilla: Piillä. Sitä kuvaa numero neljätoista. Pii on esimerkiksi maankuoressa toiseksi yleisin alkuaine.

 

3. Nukelotidit

Nukleotidien molekyylirakenne (kolmas kuvio) on täsmälleen identtinen alkuperäisen kuvion kanssa. Asiaa sen paremmin tuntematta maallikolla herää tässä ainakin kaksi kysymystä:

 1. Miksi tämä osa on identtinen, kun alkuperäinenkin on todennäköisesti ollut virheellinen ja nojannut sen hetkiseen tietoon asiasta? Viittaako tämä ihmisalkuperään vai onko tämä piittaamattomuus seurausta siitä, että alkuperäinenkin esitys oli rajoittunut…?
 2. Miksi pii ei näy molekyyrirakenteissa, kun se kuitenkin on erona atomeja kuvaavassa kohdassa 2?

Piin puutetta on argumentoitu esimerkiksi sillä, että sen olisi pitänyt olla vuonna 1974 lähetettyssäkin viestissä. Pii on elintärkeä DNA-polymeraasin tuottamisessa, joten vastauksessa olisi mukailtu vain samaa esitystapaa.

 

4. Kaksoiskierre

Nukleotidien lukumäärässä on suuri ero. Tässähän oli alkuperäisessäkin viestissä virhe; oikea arvo olisi ihmisillä noin 3,2 miljardia. Peltokuviossa niitä on 4 292 835 325 kpl. Jostain syystä nämä peltokuvion binääriluvut oli laskettu väärin monilla aihetta käsittelevillä sivustoilla.

Lisäksi DNA:n kaksoiskierteen rakenteen graafinen kuvaus eroaa alkuperäisestä niin, että siihen on lisätty yksi juoste lisää.

Biologi Red Setter on tutkinut Chilboltonin peltokuvion DNA-rakenetta. Hän on huomannut seuraavaa:

 

”DNA:n kaksoiskierre, joka normaalisti on 10 emäsparia/kierre, on korvattu toiselta puolelta yhdellä juosteella, jossa on vain 6 emäsparia/kierre. Työskentelin kovasti usean päivän ajan, jotta sain selville, että tämä 6 emäsparia/kierre viittaa 2’, 5’ silmukointiin RNA:ssa tai DNA:ssa kun normaalisti se on 3’, 5’. Tätä ei tunne kovinkaan moni molekyylibiologi, ja minä tajusin tämän vasta tekemällä tarkan mallin. Koska kemiallinen kaava 6-emäksisessä rakenteessa pysyy samana, arvelin, että ero olisi stereokemiassa: muutos sokeri-fosfaatti kytköksessä. Peltokuvion pieni yhden bitin muutos nukleotidien määrässä saattaa vahvistaa sellaisen muutoksen stereokemiassa, kunhan se ensin kartoitetaan kunnolla.

Muuta mahdollisuutta 6 emäsparia/kierre rakenteeseen ei ole. Eräs tutkimus näyttää(8), että 2’, 5’ RNA muodostaa kaksoiskierrettä, mutta jää yksijuosteiseksi. Toinen tutkimus(9) 2’, 5’ RNA:n käytöstä viruslääkkeenä paljastaa, että olemme menneisyydessä altistuneet niin oudoille molekyyleille, että meille on kehittynyt vastustuskyky niitä vastaan. Kolmannen tutkimuksen(10) mukaan 2’, 5’ DNA muodostaa kaksoiskiertee RNA:n kanssa muttei DNA:n, sillä mikään 2’, 5’ infektioagentti ei olisi tunnistettavissa polymeraasiketjureaktiossa.

Muistakaa, että elämän alkuperää koskevissa kokeissa 1980-luvulla Leslie Orgel sai selville, että RNA usein polymerisoituu kahteen erilaiseen muotoon; 2’, 5’ ja 3’, 5’. Tutkijoille jäi epäselväksi miksi 3’, 5’ on suositumpi Maassa. Huomatkaa myös, että tutkimusten mukaan väitetyille abduktoituidulle jää krooninen fatiikki, mihin yleensä liitty korkean tason RNAase L; ihan niin kuin heidän immuunijärjestelmä olisi aktivoitu 2’, 5’ RNA:lla.

Selvä vihjaus tässä on se, että 2’, 5’ RNA saattaa edustaa vaihtoehtoista järjestelmää geneettiselle koodaukselle 3’, 5’ RNA:n tai DNA:n sijaan. Chilboltonin kuvion tekijät toivoivat meidän ymmärtävän tämän faktan. Se, että salainen joukkio huipputiedemiehiä voisi “väärentää” kuvion tuntuu epätodennäköiseltä, sillä 2’, 5’ yhdistelmä on mainittu vain harvoin kirjallisuudessa ja missään ei sanota, että se muodostuu yksijuosteisesta 6 emäsparia/kierre rakenteesta. Sen löysin vasta äskettäin kun tein tarkan mallin.”(6)

 

5. Ihmiskunta (Alienkunta)

Alkuperäisessä viestissä väestön lukumäärä oli vuonna 1974 noin 4,2 miljardia. Peltokuviossa ilmoitettu populaation koko on 8 522 169 277.

 

6. Planeetat

Kun verrataan alla olevia kuvioita aurinkokunnasta, huomataan että planeettojen luumäärä on sama. Auringon koko on pienempi, mutta se saattaa johtua siitä, että kuvatut planeetat mahtuvat sivusuunnassa esitystilaan. Yksi planeetoista, joka vastaisi oman aurinkokuntamme Jupiteria, vaatii alkuperäisestä poiketen kolme pikseliä leveyttä. On veikkailtu, että tässä kuvataan meidän omaa aurinkokuntaamme, mutta Jupiterin kohdalla kyse olisi sen kuista. Tällöin Maa, Mars ja Jupiterin kuut olisivat asuttuja. Tai jos kyse on jostain toisesta aurinkokunnasta, niin silloin kolmas, neljäs ja viides planeetta keskustähdestä katsottuna olisivat asuttuja.

 

ar17
Kuva 17. Aurinkokunta alkuperäisessä viestissä

 

ar18
Kuva 18. Aurinkokunta peltokuviossa

 

7. Teleskooppi

Teleskoopin graafinen esitys poikkeaa huomattavasti alkuperäisestä viestistä. Jos oletetaan, että teleskoopin mittoja kuvaavan merkittävien bittien binääriosuus on seitsemän bittiä leveä eikä kuusi kuten alkuperäisessä (ks. vähiten merkitsevän bitin sijainti kuvassa 19), saadaan mitaksi:

0110100 1011100 (Binääri) = 6748 (Desimaali)

0,126 m x 6748 = 850,248 m

 

ar19
Kuva 19. Alienteleskooppi

 

Teleskoopin graafinen esitetys ei oikein sellaisenaan sano mitään, mutta jos otetaan hieman laajempi perspektiivi alueen tapahtumiin, niin vuonna 2000 eli vuosi aikaisemmin peltoon ilmestyi hyvin teleskoopin kaltainen peltokuvio. Yhdennäköisyyttä ei varmaan kiellä kukaan. Mitä tämä ”alien-versio” kaksoiskartiodipoliantennista sitten kuvaa, sitä ei kai osaa kukaan sanoa.

ar20aar20b
Kuva 20. Vuonna 2000 ilmestynyt kuvio samalle pellolle(4)

 

TAPAHTUI AIKAISEMMIN

Vielä aikaisemmin, vuonna 1999 samalla pellolle ilmestyi vielä eräs kuvio.

 

ar21
Kuva 21. Vuoden 1999 kuvion sijainti

 

ar22
Kuva 22. Vuoden 1999 kuvion "kiderakenne"

Tätä kuviota ei osattu aluksi yhdistää mihinkään vaan sitä pidettiin ”vain” yhtenä monista geometrisista kuvioista. Myöhempien tapahtumien valossa sen on arveltu liittyvän piin kiderakenteeseen (liittyen Arecibo-kuvion DNA-kohtaan).

 

SETIN VIRALLINEN VASTAUS CHILBOLTONIN KUVIOON

SETI, kovasta etsinnästään huolimatta, ei ole vielä löytänyt maan ulkoista älykästä elämää. Jos olisi, niin siitä olisi varmasti uutisoitu kaikissa medioissa. Niinpä meidän täytyy tässäkin tapauksessa tyytyä skeptiseen pohdintaan SETIn taholta. Vuonna 2001 he perustelivat seuraavalla tavalla omaa skeptisyyttään kuviota kohtaan:

 • Alienit, jos he olisivat vastaanottaneet alkuperäisen signaalin, olisivat luonnollisesti tietoisia kyvystämme lähettää ja vastaanottaa radioaaltoja, sillä tällä tavallahan he olisivat vastaanottaneet vuoden 1974 lähetyksenkin. Ja totta kai he ovat tehneet tämän seikan selväksi jättämällä viestin radioantennin viereen. Mutta miksi he vaivautuvat vastaamaan tällä karulla tavalla piirtelemällä yksinkertaisia viestejä meidän peltoihimme? Miksi he eivät käytä radiota? ”Vehnägrafiitti” sisältää ainoastaan kourallisen tietoa – karkeasti muutaman lauseen verran tekstiä. He voisivat lähettää paljon enemmän tietoa muutamassa sekunissa radiolla. Jos radio ei ole heidän juttunsa, he voisivat yksinkertaisesti jättää kopion Galaktisesta tietosanakirjasta joko maanviljelijöille tai radio-observatorion ovelle. He voisivat järjestää suurtehoisen radiolähetyksen, jolla tavoittaisi kaikki FM- tai TV-vastaanottimet pallonpuoliskolla. Se sisältäisi paljon enemmän tietoa ja olisi kaikkien saatavilla heti. Kun he kerran piirtelevät peltoihin, he ovat siis selvästi jo vierailulla täällä. He voisivat ennemmin jättää informaatiota CD:llä tai millä tahansa muulla tallennusmedialla. Mikä tahansa muu sisältäisi paljon enemmän informaatiota kuin vehnään piirtely. Luulisi, että alieni, joka voi tulla maapallolle asti olisi sen verran hienostunut, että tarjoaisi meille enemmän informaatiota mitä tavallinen kiinalainen onnenkeksi sisältää.
 • Miksi he näyttävät ihan meille? Hollywoodin alienit näyttävät humanoidilta mutta se on lähinnä ihmiskeskeistä omahyväisyyttä. Vieraile paikallisessa eläintarhassa ja löydät lajeja jotka jakavat 3,5 miljardia vuotta evoluutiota ja paljon yhteistä DNA:ta. Mutta ne eivät näytä ihmiseltä – ne näyttävät kalalta, alligaattorilta, tai…
 • Yksi tärkeä seikka, jos pidät tätä peltokuviota vastauksena vuoden 1974 viestiin: Se lähetettiin tähtijoukkoon M13, joka koostuu sadoista tuhansista tähdistä. M13 on 25 000 valovuoden päässä, mikä tarkoittaa, että viesti ei saavuta kohdettaan vielä 250 vuosisataan. Selvästikään viljapeltokuvio ei voi olla vastaus keneltäkään kyseisestä tähtijoukosta, sillä he eivät ole vielä vastaanottaneet viestiä. Mutta entä joku satunnainen linnunradan tähti, joka olisi radioaallon kulkureitillä? Ei. Arecibo-lähetteen keila taajuudella 2 380 MHz on noin 2 kaariminuuttia leveä, joka on karkeasti 1/15 täyden kuun halkaisijasta. Se on todella kapea keila. Kuvittele ampuvasi nuoli suureen avaruuteen, jossa on pingispalloja. Pingispallot ovat useiden mailien etäisyydellä toisistaan. Miten kauan nuolen pitää matkata ennen kuin se osuu johonkin? Tämä analogia pätee Arecibo-viestiin, kun se kulkee kapeana ”säteenä” linnunradassamme. Mahdollisuudet, että se on osanunnut toiseen aurinkokuntaan 27 vuoden aikana on karkeasti yksi viidestäkymmenstätuhannesta. Jos oletat, että alienit eivät osaa matkustaa valoa nopeammin, silloin heidän pitää sijaita 13-0,5 valovuoden etäisyydellä maasta. Tällä etäisyydellä todennäköisyys säteen törmäämisestä toiseen aurinkokuntaan on lähempänä yhtä puolesta miljoonasta. Toisin sanoen, on eräittäin todennäköistä, että yksikään aurinkokunta ei ole osunnut lähetetyn viestin reitille. Tämä on tärkeä seikka, sillä se on määriteltävissä, eikä se ole riippuvainen mistään viljapeltokuvioon tehtävistä oletuksista. Vieraan älyn rakentaman luotaimen kohdalla mahdollisuudet ovat vielä pienemmät.
 • Viljapeltokuvion biokemiallinen informaatio on sama kuin lähetetyssä viestissä, vaikkakin DNA näyttää sisältävän ylimääräisen juosteen ja eri määrän nukleotideja. On myös huomattu, että pii on tunnistettu osaksi biologista rakennussettiä, vaikkakin pii, olkoonkin suosittu science fictionissa, on ennemmin huono tekemään monimutkaisia molekyylejä, joita elämä tarvitsee. On huomionarvoista myöskin, miten samanlainen biologia alieneilla on, jopa kierteiseen DNA:han asti. He käyttävät myös saman määrän sokereita ja emäksiä. On myös huomattavaa (ja samalla osoitus huuhaasta), että piitä ei mainita kemiallisissa kaavoissa, jotka kuvaavat DNA:n komponentteja (tämän seikan toi esille Randy Wiggins). Lisäksi, pidä mielessä, että sadoista mahdollisista aminohapoista vain kahtakymmentä on käytössä maanpäällisessä elämässä. Toisin sanoen biokemia on jokseenkin tarkkaa. Miten mielenkiintoista (ja epätodennäköistä!) että he ovat niin lähellä meitä.
 • Lopuksi, viljapeltokuviot kaatuvat baloney-testiin, kuten Sagan tämän ilmaisisi. Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita hämmentämään muita ihmisiä, pystyvät helposti tekemään kuvioita (voit lukea mukavan kuvauksen viljapeltokuvioiden tekemisestä ja uudesta rasterigrafiikasta circlemakerin sivuilta). Lisäksi tärkeää vakuuttavaa fyysistä todistusaineistoa puuttuu siitä, että joku muu kuin ihminen tekisi niitä. Pistää myös mietityttämään miksi USA, huolimatta sen laajasta viljantuotannosta, ei koskaan joudu kuvioiden kohteeksi. Lähes kaksi kolmesta kuviosta on tehty Englantiin. Huomasimme myös, että Chilboltoniin tehtiin kuvioita myös vuosina 1999 ja 2000. Miksi alienit näkisivät vaivaa antaakseen niin vähän informaatiota, ja jota voidaan käyttää vain muutamana kasvukuukautena, ja vain yöaikaan? Meitä myös informoitiin, että nämä viimeisimmät kuviot ilmestyivät (kuten monet muutkin) viikonlopun jälkeen.(11)


YHTEENVETO

Kuten yllä olevista SETIn perusteluista huomaamme, Chilboltonin kuviot eivät vastaa heidän odotuksiaan siitä, mihin ja miten vieraan älyn tulisi oikeaoppisesti viestitellä kanssamme. Ja koska heidän mielestään menetelmä on surkea, niin se ei voi olla totta. Nuo perustelut sisälsivät paljon kiistanalaisia väitteitä mm. fyysisten todisteiden puutteesta ja ylipäätään kiistanalaisia väitteitä Chilboltonin kuvion tulkinnan suhteen. Lisäksi väite USA.n kuviottomista pelloista ei pidä paikkaansa. SETIn mielestä kuvion sisällön olisi voinut tiivistää muutamaan lauseeseen, mutta DNA:n analysointi on osoittanut, että se sisältää paljon enemmän informaatiota mitä päällepäin näyttää. Ja toisaalta yllä oleva SETIn ”analyysi” niistä ”muutamasta lauseesta” on huomattavan pitkä. Perusteluissa puhutaan toisaalta siitä, että radiolähete ei ole todennäköisesti tavoittanut vielä yhtään vierasta sivilisaatiota ja yhtäältä siitä, että alienit vierailevat täällä, koska vastaus on piirretty peltoon. Tämä nähdään ristiriitaisena yhdistelmänä, mutta toisaalta siinä myös unohdetaan, että kuvioita on raportoitu jo ennen koko alkuperäistä lähetystä - jopa satoja vuosia. (12) Arecibo-kuvion tekijöiden alkuperä on näillä lähtötiedoilla edelleen auki.

 

LÄHTEET

 1. Arecibon observatorio. Wikipedia. Saatavissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_Observatory [Viitattu 14.11.2013].
 2. Arecibo message. Wikipedia. Saatavissa: http://en.wikipedia.org/wiki/Arecibo_message [Viitattu 14.11.2013].
 3. The two most important Alien Messages: Decoded. Blogikirjoitus. Saatavissa: http://humansarefree.com/2011/02/two-most-important-alien-messages.html [Viitattu 14.11.2013].
 4. Chilbolton 2001. Cropcircleconnetor. Saatavissa: http://cropcircleconnector.com/Sorensen/2001/chilbolton2001ps.html [Viitattu 14.11.2013].
 5. Viljapeltokuvioiden sanoma. Behind The Throne. Artikkeli: http://www.behindthethrone.net/index.php/artikkelit/14-viljapeltokuvioiden-sanoma [Viitattu 14.11.2013].
 6. Chilbolton Code Analysis. Brian L. Crissey, Ph.D. Saatavissa: http://claudescommentary.com/special/chilbolton/ [Viitattu 14.11.2013].
 7. Chilbolton face 2001. Cropcircleconnector. Saatavissa: http://cropcircleconnector.com/Sorensen/2001/face2001ps.html [Viitattu 14.11.2013].
 8. "Association of 2', 5' ligoribonucleotides, Nucleic Acids Research 1992, vol. 20, pp. 1685-1690.
 9. Synthesis and biological activities of 2', 5'-oligoadenylate, Nucleic Acids Research 1995, vol. 23, pp. 3989-3994
 10. 2', 5' linked deoxyribonucleosides: thermal stability, Nucleic Acids Research 1997, vol. 25, pp. 3310-3317
 11. SETIn virallinen vastaus Chilboltonin kuvioon. Saatavissa: https://web.archive.org/web/20040214013340/http://www.seti.org/general/ao_message_crop.html [Viitattu 14.11.2013].
 12. Black Country crop circles prove phenomenon is no hoax, claims Australian expert. Birmingham mail 27. 1.2013. Saatavissa: http://www.birminghammail.co.uk/news/local-news/black-country-crop-circles-prove-1244867 [Viitattu 14.11.2013].