Behind the Throne

 


JOHDANTO


Tämä artikkeli on jatkoa aiemmin kirjoittamalleni artikkelille ”Viljapeltokuvioiden alkuperä”.(1) Aiemmassa artikkelissa tarkasteltiin kuvioissa olevia väitettyjä ominaisuuksia sekä sitä, onko tällaisten ominaisuuksien ”väärentäminen” todennäköistä. Väärentämisellä tarkoitetaan siis sitä, voiko ihminen tehdä kyseiset ominaisuudet kuvioihin. Osa näistä aikaisemmin esitetyistä ominaisuuksista on jäänyt mysteeriksi. Näitä ovat esimerkiksi korren pehmeä taittuminen, korren solmupisteissä olevat ”purkautumiskanavat” sekä kasvuun ja itämiseen liittyvät anomaliat. Jos aikaisempaa artikkelia ei ole lukenut, kannattaa se lukea ennen tätä.

Tässä artikkelissa pohditaan kuvioiden informaatiosisältöä. Tärkein tavoite on mahdollisimman objektiivisesti etsiä ja tarkastella väitettyjä viitteitä mahdollisesta vieraasta älystä. Ei kuitenkaan tarkoituksenhakuisesti, sillä myös kuvioiden ihmisalkuperä huomioidaan siinä missä väitetty vieras älykin. Mitään lähtökohtaista selitysmallia kuvioille ei tarjota.

 

 

VILJAPELTO TALLENNUSMEDIANA

Moni kuvioita katsellut on varmasti ihmetellyt, että mikäli kyse on jonkun vieraan älyn aikaansaannoksista, niin mikä kuvioiden tarkoitus sitten on? Yksi ensimmäisistä ehdotuksista on, että kuvioiden tarkoitus on viestittää ihmisille jotain. Tähän skeptisesti suhtautuva ihminen saattaa reagoida kyseenalaistamalla pellon kelvollisuuden tiedon välittämiseen. Eikö parempiakin tapoja olisi ottaa yhteyttä ihmiskuntaan? Tämä kysymys ei ole kovinkaan oleellinen, sillä mahdollisen vieraan älyn tarkoitusperien arvuuttelu on loputon suo. Sen sijaan oleellisempaa olisi pohtia, että olisiko tämä silloin ainut tapa viestiä ihmisille, sillä kyllähän kontaktihenkilöiksi ja ”kanavoitsijoiksi” itseään tituleeraavia on maailma pullollaan. Pitäisikö edellä mainittuihin suhtautua vakavammin mikäli vieras äly selittäisi osan kuvioista? Se jääköön lukijan arvioitavaksi.

Joskus skeptiset henkilöt ovat ihmetelleet, että entäs kun tulee talvi ja kasvukausi päättyy; eikö silloin enää ole tarvetta lähettää viestejä? Itse asiassa myös talviaikaan on lumeen ilmestynyt kuvioita.(2) Alla oleva yksi isoimmista lumikuvioista ilmestyi Hollantiin vuonna 2009. Kuvassa ei näy jalanjälkiä, joten kuvion tekotapa on jäänyt mysteeriksi.

kuva1
Kuva
1. Lumikuvio. Hollanti 2009. Lähde: BLT(2)

 

Kuviot ovat monimutkaistuneet viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta toisaalta kuvioista on raportoitu jo 1600-luvulta lähtien. Pieni ihmetyksen aihe on ollut, että mitä järkeä 1600-1800-luvuilla oli tehdä kuvioita, jotka havaitsee parhaiten ilmasta käsin? Toisaalta silloin voisi myöskin kysyä, että mitä järkeä oli tehdä Peruun Nazcan linjat? Sen tietävät vain kuvioiden tekijät. Yhdeksi selitysvaihtoehdoksi 1600-luvun kuvioille on tarjottu trombeja, jotka saavat viljaa lakoontumaan. Kuvioiden monimutkaistumista aikojen saatossa, sitä mukaan kun ”taidot ovat kehittyneet”, on myös käytetty argumenttina sille, että ne ovat ihmisten tekemiä.

Toisaalta voisi ajatella, että lentokoneiden yleistyminen on tarjonnut vieraalle älylle mahdollisuuden siihen, että ihmiseltä ei jää kuvioiden hahmottaminen ilmasta käsin väliin, ja toisaalta samaan hengenvetoon voisi todeta, että kiinnostuksen herättäminen kuvioita kohtaan yksinkertaisemmilla kuvioilla voisi olla hyvä tapa aloittaa viestiminen ihmisille. 1600-luvun yksinkertaisempia kuvioita olisi tarjoiltu sen hetkisen osaamisen ja tarkastelumahdollisuuksien puitteissa. Kuvioiden monimutkaistumista voidaan siis käyttää spekulatiivisesti sekä ihmisalkuperän puolesta että sitä vastaan.

Tässä artikkelissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, onko tarkoituksenmukaista ja järkevää viestittää pitkin peltoja, sillä kuten jo mainittu, on aivan turhaa spekuloida mikä olisi potentiaalisesti ihmiselle täysin tuntemattoman älyn mielestä järkevää. Jatkossa keskitytään tarkastelemaan kuvioista tehtyjä tulkintoja sekä kuvioiden väitettyjä viitteitä mahdollisesta tuntemattomasta älystä.

 

 

KUVIOIDEN TULKINTA

Mikäli kuvioilla on tarkoitus viestittää jotain, niin tällöin niiden sisältö on usein jäänyt vain harvojen tietoon. 1600-1800-luvuilla niitä tuskin ymmärsi kukaan, ja nykyäänkin niistä tehdään valtavasti erilaisia toisistaan poikkeavia tulkintoja. Jotkut kuvioista kuitenkin edustavat suoria viesteiksi tulkittavia symboleita ilman kovinkaan suurta tulkinnanvaraa. Kaksi kuuluisinta näistä on varmaankin Crabwoodin kuvio, missä perinteiseltä ”harmaalta” näyttävä humanoidi pitää binäärikiekkoa kädessään(3) (kuva 2) ja toinen vastaavanlainen on "alieneiden" vastaus SETI:n -74 vuonna lähettämään viestiin, Areciboon (kuva 3) (4).

k2

Kuva 2. Crabwoodin tila, Winchester, Hampshire. 2002. Lähde: Lucy Pringle.(5)

 

Martin Keitelin ja muiden mukaan, jotka tuota kiekon viestiä ovat tulkinneet, kiekon ASCII-koodinen viesti kuuluisi näin:

Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.Much PAIN but still time.BELIEVE.There is GOOD out there.We oPpose DECEPTION.COnduit CLOSING\”

 

Suomennos:

”Varokaa VÄÄRIEN lahjojen tuojia ja heidän RIKOTTUJA LUPAUKSIAAN.Paljon TUSKAA mutta vielä aikaa.USKOKAA.Tuolla ulkona on HYVÄÄ.Me Vastustamme HUIJAUSTA.Kanava SULKEUTUMASSA\”

 

ASCII-koodia käytetään tietokoneissa muuttamaan tietty numero vastaamaan tiettyä kirjainta. Tämä numeroiden ja kirjainten vastaavuus on kuitenkin ihmisten sopima sääntö eikä mikään universaali tapa koodata tietoa. Binäärikoodaus sen sijaan voisi jossain määrin olla universaali tapa tiedon tallennukseen ja voihan sitä spekuloida, että jokin vieras äly käyttäisi sitä menetelmää.

Viestin kirjoittanut taho haluaa ilmeisesti vakuuttaa, että viestintuojan lisäksi maailmassa on vielä hyvää. Mitä muuta tuosta viestistä sitten voidaan päätellä, sitä ei kai kukaan varmuudella tiedä – kuten ei sitäkään, onko kyseessä ihmisten vai jonkun vieraan älyn tekemä kuvio. Lähes samassa tilanteessa ollaan Arecibo-kuvion kanssa. Kuvion tekijää ja sisältöä vieraan sivilisaation tiedoista ei pysty kukaan vahvistamaan. Myöskään mitään ihmiskunnan kannalta merkittävää tietoa, joka toimisi todisteena korkeammasta älystä, noista kahdesta kuviosta ei ole löytynyt (ottamatta kantaa kuvioiden muihin ominaisuuksiin).

kuva3

Kuva 3. Arecibo-kuvio. 2001.(4)

 

 

KORKEAMPI MATEMATIIKKA

Muitakin vastaavia ”informaatiokuvioita” on ilmaantunut vuosien saatossa(6), mutta suurin osa kuvioiden väitetystä sisällöstä on tulkittavissa ennemmin matemaattisin ja geometrisin työkaluin kuin suoraan luettavissa kuviosta. Joskus kuvioissa väitetysti olevaa matematiikkaa käytetään perusteena sille, että kuvion tekijän pitää osata korkeaa matematiikkaa, ja sillä taas edelleen pönkitetään uskomusta siitä, että ihminen ei olisi kuvioiden takana. On kuitenkin huomioitava, että kun viljapeltokuvioihin piirretään riittävästi apuviivoja, saadaan varmasti aikaan mitä vain ”viestejä” ja uusia geometrisia symboleita. Tällä on myös argumentoitu sitä, että kuvioissa ei itse asiassa ole edes mitään korkeampaa matematiikkaa, vaan kyseessä on ainoastaan ihmisen tarkoituksenhakuinen tulkinta.

Selvä poikkeus tarkoituksenhakuisesta tulkinnasta on kuitenkin vuonna 2010 Wiltshireen tehty, ilmaisutavaltaan Crabwoodia muistuttava kuvio. Tämä 91 metriä halkaisijaltaan oleva binäärikoodattu kiekko (kuva 4) sisältää tutkijoiden mukaan viestin Eulerin identiteetistä, kompleksianalyysiin liittyvästä kaavasta. Jokainen segmentti kuviossa olisi osa tätä kaavaa.(7) Keith Devlin, matematiikan professori Stanfordin yliopistosta, Kaliforniasta, sanoo Eulerin identiteetistä, että: "kaava tavoittelee olemuksen syvimpiä puolia… kuin Shakespearen sonetti, joka vangitsee rakkauden olemuksen." Kaavan runollisesta kuvailusta huolimatta, kuviossa oleva kaava ei todista muuta, kuin että kuvion tekijä tai suunnittelija on koodannut ASCII-koodin ”e^(hi)pi)1=0kiekkoon. ASCII-koodissa oleva h-kirjain on yhden bitin päässä merkistä ’(’ (sulkumerkki), joten on arveltu, että tekijällä sattui tässä kohdin lipsahdus, ellei viestiin sitten ole tarkoituksella lisätty esim. Planckin vakio. Tällöin kaavasta taas jäisi puuttumaan yksi sulkumerkki, joten on erittäin todennäköistä että tekijällä on käynyt inhimillinen virhe.

kuva4
Kuva
4. Binäärikoodattu kiekko. Wiltshire 2010. (7)

Vastaavanlaisena esimerkkinä voisi mainita alla olevan kuvion (Barbury Castle, 2008), jossa on koodattuna piin kymmenen ensimmäistä desimaalia.

 

k5akuva5b
Kuva
5. Barbury Castlen uudempi kuvio, 2008(8)

 

Englantilainen matemaatikko Nick Kollerstrom ehdottaa kirjassaan ”Crop Circles: The Hidden Form”, että kuviot ovat nykyisin niin monimutkaisia (matemaattisesti), että ihminen ei pystyisi niitä valmistamaan. Samaa mieltä ovat myös kuvioita tutkivat Eltjo Haselhoff(9) ja Freddy Silva(10). Edellä mainitut luettelevat kirjoittamissaan kirjoissaan esimerkkejä siitä, miten tämä korkeampi matematiikka ilmenee kuvioissa. Jotta saisi tällaisista tulkinnoista jonkunlaisen kuvan, niin yksi tavanomainen esimerkki tällaisesta kuviosta on B.Borgin kirjoittamassa Silvan kirjan arvostelussa (kuva 6):

”Eräs kuvio, joka ilmestyi Stockbridge Down -nimisellä paikkakunnalla vuonna 1995, on Silvan mukaan matemaattisessa mielessä varsin mielenkiintoinen. Maallikot, jotka sitä katsoivat ja tutkivat, eivät ymmärtäneet siitä yhtään mitään, vaan se näytti vain epämääräiseltä kuviolta. Amerikkalainen tutkija nimeltään Barbara Hero tunnisti sen kuitenkin heti. Hero oli yli 25 vuotta tutkinut ns. "Pythagoran ympyrälambdomaa", joka on tunnettu myös "Pythagoran pöytänä". Tämä lambdoma on kaavakuva, jossa määritellään täsmällisesti musikaalisen harmonian suhde matemaattisiin suhteisiin. Hero havaitsi heti, että Stockbridge Downin kuviossa oleva "hammastus" vastasi Pythagoran lambdoman eräitä segmenttejä, jotka puolestaan edustivat oktaaveja musiikissa. Toisin sanoen tässä oli jälleen esimerkki kuviosta, jonka sanoman vain erikoistutkija ymmärsi.”(10)

 

Myös kuvassa 8 olevassa kuviossa (Barbury Castle, 1991) väitetään löytyvän tämä lambdoma.

k6ak6b
Kuva
6. Stockbridge Down. 1995.

 

Matematiikka ja edellä mainitut viestit eivät sisältönsä puolesta toimi todisteena mistään vieraasta älystä, sillä sisällössä ei ole ollut mitään mitä ihminen tai ihmisryhmä ei voisi tehdä ja tietää. Yksi haaste on tietysti sekin, että miten välitettävän tiedon koodaa geometrisesti kuvioon. Kuitenkin, jos ihminen osaa purata kuviossa olevan koodatun tiedon, niin todennäköisesti ihminen on myös silloin kykenevä koodaamaan vastaavanlaisen tiedon. Joten, ottamatta kantaa viestin sisältöön, tiedon koodausmenetelmä itsessään ei tällä logiikalla voisi toimia todisteena myöskään vieraasta älystä.

Kaikki kuvioissa esitetty matematiikka on kohtuullisen helposti kaikkien saatavilla, joskaan ei ehkä avaudu perehtymättä ensin aiheeseen. Jos kuviot sisältävät sellaista geometriaa tai matematiikkaa, jota ihminen ei vielä hallitse, niin sitä tuskin silloin edes huomataankaan kuvioista, ellei se selväsanaisesti lue kuviossa. Mahdollisen vieraan älyn tapauksessa kaikki on tietysti mahdollista, ja voihan olla, että kuvioilla on joku laajempi tarkoitus – ei niinkään (itsetarkoituksena) tiedon välittäminen – eivätkä nämä matemaattiset viestit olisi kuin jäävuoren huippu.


 

KEHITTYNYTTÄ TEKNOLOGIAA

Kaksi tutkijaa, David Myers ja David Percy, ovat etsineet kuvioista viitteitä teknologiasta. Heidän 811-sivuisessa kirjassa “Two Thirds - A History of Our Galaxy (Aulis, 1993)” he esittävät todisteita, joiden mukaan kuvioihin on koodattu teknologiaa, joka olisi kaukana siitä fysiikan tasosta, joka ihmisillä on tällä hetkellä käytössään. Tähän teknologiaan kuuluvat jonkunlaiset energian muuntajat, energian siirtäminen, komponentteja gravitaation manipulointiin ja tietokoneen. Heidän mukaansa kaksi piktogrammia, West Kennett ja Alton Priors, sisältävät päällekkäin asetettuna tietoa kolmesta eri valonnopeudesta sekä tietoisuudella ohjattavaan ”pyörivän kiekon” teknologiaan. Kolme tai oikeastaan lähes ääretön määrä valon nopeuksia voidaan saavuttaa erilaisissa väliaineissa, ja se on jopa pysäytettykin, sillä valon nopeus riippuu väliaineesta, mutta ilmeisesti tässä tarkoitetaan kuitenkin valonnopeutta ”tyhjiössä”? (11)

 

k7
Kuva 7. Kennett:n piktrogrammi (11)

 

Toisena esimerkkinä voisi mainita Chris Hardemanin. Vuonna 1991 Chris Hardeman kiinnostui Barbury Castle:n tetraedronista. Opiskellessaan modernia fysiikkaa Oklahoman yliopistossa, hän tuli käsitykseen, että sähkömagneettisella säteilyllä ja gravitaatiolla on jokin yhteys. Tällöin hän muisti Burbury Castlen kuvion, ja ajatteli että kuviossa olevat ”kanavat” ovat mikroaaltoresonaattoreita, ja kuvio esittikin itse asiassa konetta (kuva 8).

k8
Kuva
8. Burbury Castlen kuvio. 1991.(12)

 

Hänen mielestään yllä oleva kuvio esittää sähkömagneettista laitetta, joka kykenee tuottamaan voimakkaita seisovia aaltoja, jotka kumoavat painovoiman. Tämän idean hän keksi Kanadalaiselta John Hutchinsonilta, joka taas kopioidessaan Nikola Teslan laitteita väitti keksineensä miten objekteja saadaan levitoimaan.(12) (Katso John Hutchison- "The Hutchison Effect", Electric Spacecraft Journal, No.4 (Oct/Nov/Dec 1991), Leicester, NC 28748)

Hutchinsonin laitetta ei ole tiettävästi hän eikä kukaan muukaan onnistunut valmistamaan uudelleen sen jälkeen, kun NASA väitetysti takavarikoi toimivan laitteen, joten tämä laite on jäänyt elämään jonkunlaisena myyttinä. Se ei kuitenkaan menoa haitannut, sillä Hardeman ryhtyi tuumasta toimeen ja rakensi oman laitteensa kuvion pohjalta (kuva 9).

 

k9
Kuva 9. Hardemanin rakentama laite.(12)

 

Sähkömagneettinen säteily tuotettiin laitteeseen magnetronilla, jollainen on mm. tavallisessa mikroaaltouunissa. Kolme sekuntia sen jälkeen, kun laitteeseen kytkettiin virta, se väitetysti silminnähden levitoi. Pian näiden testien jälkeen Hardeman kuuli Brasilialaisesta professorista Fran de Aquinosta, joka on kirjoittanut useita julkaisuja sähkömagnetismin ja gravitaation yhteyksistä. 2001 tammikuussa suoritettujen kokeiden jälkeen De Aquino todisti, että gravitaatiovoimia voidaan vähentää, poistaa ja kääntää päinvastaiseksi sähkömagneettisella säteilyllä. Hardemanin Burbury –laite oli täysin yhteensopiva De Aquinon työn kanssa (katso De Aquino, F.- Gravitation and Electromagnetism: “Correlation and Grand Unification”, Los Alamos National Laboratory preprint, 1999(16); ja ”Possibility of Control of the Gravitational Mass by Means of Extra Low Frequencies radiation”, Physics Department, Maranhao State University, S.Luis, Brazil(17)). Hieman kyllä ihmetyttää miksi tämä sensaatiomainen uutinen vuosituhannen vaihteessa ei ole ylittänyt laajempaa uutiskynnystä. Hieman tuoreempi De Aquanon julkaisu väittää kuitenkin tämän yhteyden edelleen löytyvän:”Gravity Control by means of Electromagnetic Field through Gas or Plasma at Ultra-Low Pressure”, Maranhao State University, Physics Department, S.Luis/MA, Brazil. 2010.(18)

Sen, että Hardeman löysi jotain huomionarvoista, on hänen itsensä mukaan todistanut USA:n armeija, Boeing, useat öljy-yhtiöt ja NASA. Tästä nimittäin seurasi se, että pian sen jälkeen kun tiedot kokeesta julkaistiin internetissä, kone joka sisälsi tietoja laitteesta hakkeroitiin. Samoin kävi Hardemanin sähköpostille. Edellä mainittuja väitteitä ja niiden yhteyksiä toisiinsa ei pysty internetin välityksellä tarkastamaan, joten vastuu Hardemanin väitteiden uskomisesta jää valitettavasti lukijalle.(11)

Toiset ovat tulkinneet kuviot maan ulkoisen älyn viesteiksi ja tervehdyksiksi maan tiedemiehille. Alla oleva tankomagneetin magneettikenttää kuvaava kuvio ilmestyi samaan aikaan kun NASA:n tiedemies vieraili Wiltshiressä. Kuvassa 11 oleva nukleosomia esittävä kuvio taas ilmestyi samaan päivää ennen kuin aihetta oli tarkoitus käsitellä Cambridgessä. Kuvassa 12 olevan kuvion väitetään kuvaavan Cernin tutkimuslaitteen kahdeksankertaista magneettikenttää, ja se taas ilmestyi ATLAS-ilmaisimen testien alla.

 

k10
Kuva 10. Magneetin vuoviivoja esittävä kuvio(13)

 

k11
Kuva 11. Nukleosomia esittävä kuvio(13)

 

k12
Kuva 12. Cernin tutkimuslaitteen magneettikenttää väitetysti kuvaava kuvio(13)

 

 

VÄRINÄÄ PELLOSSA

Toiset ovat ottaneet kuvioiden tulkintatavaksi cymatiikan eli ns. ”aaltoteorian” (eng. cymatic patterns), jossa seisovat aallot muodostavat samankaltaisen geometrian kuin peltoihin on tehty. Näitä kuvioita pyritään toistamaan esimerkiksi nesteissä kuten alla oleva kuvasarja havainnollistaa.

 

k13
Kuva
13. Cymatic Patterns(13)

 

Sitä mitä tämän tulkintatavan sitten pitäisi todistaa, ei oikein äkkiseltään avaudu. Yksi mahdollinen tulkinta voisi olla se, että mahdollinen vieras äly tai muu kuvioita tekevä taho haluaisi käyttää kuvioissa jotain ”universaalia geometriaa”, jota esiintyy luonnossa ja luonnollisissa materiaaleissa. Tämäkään tulkinta ei kuitenkaan todista mitään vieraan älyn olemassa olosta, saatikka sen tarkoitusperistä. Eikä sen puoleen kyllä ihmisalkuperänkään puolesta.

 

 

VIITTEET VARHAISEMPIIN KULTTUUREIHIN

Usein kuvioista löytyy muinaisissa kulttuureissa käytössä olleita symboleita tai muita viitteitä. Joskus nämä viittaavat muinaiseen Egyptiin, joskus Amerikkaan tai sitten Brittien saarille. Tästä on tehty tulkinta, että kuvioita tehnyt taho on vieraillut jo vuosituhansien ajan täällä. Alla joitakin esimerkkejä näistä viitteistä.

Kuvassa 14 olevan vuonna 2007 ilmestyneen kuvion, väitetään liittyvän Metatronin kuutioon (geometrinen kuvio) ja muinaiseen pyhään geometriaan. Samana vuonna ilmestyi myös elämänkukan symboliin liittyvä kuvio (West Overton). Elämänkukan symbolin löytää esimerkiksi muinaisesta Egyptistä, Osiriksen temppelistä.

 

k14
Kuva 14. Sugar Hill, Metatronin kuutio, 2007(13)

 

Alla olevista kuvista vasemmanpuoleinen viittaa muinaiseen Kelttien kulttuuriin ja oikea puoli taas jo muinoin tunnettuun chakrajärjestelmään. Molemmat ovat uskonnollisia kuvioita.

 

k15
Kuva 15. Barbary Castle 1999, Pewsey 2004(13)

 

Kuvan 16 “jumalatarsymboli” ilmestyi lähelle Glastoburya samaan aikaan, kun siellä vietettiin vuosittaista jumalatarkonferenssia.


k16
Kuva 16. Honey Street 2008, Goddess meeting (13)

 

Alla oleva Saksasta löydetty kuvio on lähes identtinen muinaisessa kultaisessa levyssä olevan symbolin kanssa. Näitä levyjä löydettiin metallinpaljastimella kuvioon haudattuna kolme. Yksi oli kultainen, yksi hopea ja yksi pronssia. Jokainen näistä levyistä liittyi viljapeltokuvioon.(15) Esineiden iäksi on arveltu noin 2000 vuotta. Vastaavia tapauksia on muitakin, joissa kuviosta on löydetty kuvioon liittyviä esineitä. Näiden esineiden iästä tosin ei ole mitään varmuutta, tai siitä milloin ne on maahan ”kaivettu”.

 

k17
Kuva 17. Grasdorf 1991 versus gold plate(13)

 

Toisen mielenkiintoisen esineen löysi New Mexicosta peurametsästäjä vuonna 2004. Sen yhdellä sivulla on sama kuvio kuin Englannista löytyneestä vuonna 1996 ilmestyneessä kuviossa. Esine on luonnonmagneettia (kuva 18).

k18
Kuva 18. Chiseldon 1996 ja New Mexicosta löytynyt luonnonmagneetti(13)

 

 

ASTRONOMISET TULKINNAT

Joidenkin mukaan kuviot esittävät astronomisia tapahtumia. Jotta saisi jonkunlaisen käsityksen aiheesta, niin on syytä tarkastella sitä muutamalla esimerkillä. Alla esimerkiksi aurinkokuntamme planeetat kuuluisan Maya-kalenterin päättymishetkellä:

 

k19
Kuva 19. Avebury Manor, 2008(13)

 

Alla olevat kuviot (Windmill Hill ja Milk Hill) taas esittävät kuun vaiheita. Ensimmäisessä kuviossa kuun vaiheita tarkastellaan pohjoisesta käsin ja toisessa kuviossa keskiyöllä.

 

k20
Kuva 20. Windmill Hill 1996, Milk Hill 2001(13)


Seuraavan kuvion on tulkittu esittävän auringonpimennystä:

 

k21
Kuva 21. Lizzano 2008(13)

 

Jotkut näistä tulkinnoista tuntuvat hieman kaukaa haetuilta. Esimerkiksi seuraavan kuvion on tulkittu tarkoittavan Venuksen kiertoradan liikkeitä.

 

k22
Kuva 22. Beckhampton, 2002(13)

 

Seuraava kuvio vuodelta 2005 edustaa taas selkeämpää viestiä, sillä siihen on binäärikoodattu kaksi päivämäärää, tulkinnasta riippuen, ja toinen näistä on sama päivä kuin oli Komeetta Holmesin ylilento. Kun binäärikoodattu tieto puretaan Maya-kalenteria hyödyntäen, saadaan oikea päivä laskettua. Kuviossa ei tosin kerrota, että kyseinen päivä ennustaa juuri komeetta Holmesin ylilentoa, joten kuvion on ilmeisesti oletettu vain tarkoittavan tätä, sillä muutakaan merkittävää tapahtumaa tuolle päivämäärälle ei ole löydetty.

k23
Kuva 23. Wayland's Smithy, 2005(13)


Alla olevan kuvion on myös tulkittu esittävän auringonpimennystä:

k24
Kuva 24. Milk Hill, 2008 sekä Knoll Down, 2008(13)

 

Tulkintoja on siis hyvin vaihtelevantasoisia. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että toiset kuviot on helpommin tulkittavissa astronomiseksi tapahtumaksi, kuten esimerkiksi kuvassa 19 oleva Avebury Manorin kuvio. Ottamatta kantaa tässä kappaleessa esitetyiden kuvioiden muihin omaisuuksiin, näistä astronomisista tulkinnoista ei kuitenkaan löydy mitään vieraaseen älyyn viittaavaa, sillä nämä kuvioiden edustamat taivaan liikkeet ovat olleet hyvin ihmisten tiedossa jo kauan ennen kuvioiden tekohetkeä. Vilkkaalla mielikuvituksella varustettu henkilö kyllä keksii viljapeltoon sopivan esitystavan.

 

YHTEENVETO

Jotkut uskovat, että kuviot ovat vieraan sivilisaation tekemiä ja kuvioihin kätkeytyvä sanoma useimmiten on jotakuinkin seuraava: useimmat ihmiset tällä planeetalla ovat kohta pulassa (joko taloudellisessa, ympäristöön liittyvässä tai geologisessa), ja kuviot ovat lähinnä varoituksia tulevista tapahtumista ihmisten suunnan muuttamiseksi. Ne toimivat ikään kuin “rauhankuvioina”, kuten esimerkiksi kuvassa 2 olevan humanoidikuvion (Crabwood, 2002) viesti siitä, että maailmassa on paljon pahaa mutta vielä on aikaa. Mikäli osoittautuu, että vieras äly ylipäätään on joidenkin näiden kuvioiden takana, ja kun ottaa huomioon maapallon tilanteen, tuntuisi tällainen sanoma melko loogiselta, vaikkei vieraan älyn aivoituksia voikaan muuta kuin arvailla.

Toisten mielestä kuvioiden tarkoitus nostaa maapallon ”värähtelytasoa” tai jotenkin muuten vaikuttaa maapallon tai kyseisen paikan energioihin. Tämän seurauksena kuvioissa väitetään tulevan tajunnantilan muutoksia sekä yliluonnollisia kokemuksia, ja jotkut menevätkin kuvioihin pelkästään meditoimaan tai viettämään aikaa kokeakseen näitä.

Viljapeltokuvioiden viesteistä ei löydy mitään yksittäistä teemaa vaan kirjo on laaja. Valitettavasti ainakaan tässä artikkelissa esitetyt kuvioiden sisällöt eivät tarjoa mitään, mitä ihminen ei pystyisi tuottamaan. Kyllähän tietysti joidenkin kuvioiden monimutkaisuus, kuvioista löytyneet esineet yhdessä muiden ominaisuuksien kanssa kyseenalaistaa voimakkaasti kuvioiden ihmisalkuperää. Varmuutta niiden alkuperästä ei kuitenkaan voida vieläkään sanoa.

LÄHTEET

 1. Viljapeltokuvioiden alkuperä. Behind The Throne. Saatavissa: http://www.behindthethrone.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Aviljapeltokuviot&catid=1%3Aartikkelit&Itemid=13&lang=fi [Viitattu 5.5.2012].
 2. Two largest snow formations yet reported. Hoeven, Holland 2009. BLT Research. Saatavissa: http://www.bltresearch.com/robbert/snow09.php [Viitattu 5.5.2012].
 3. Crabwood Alien. Martin Keitel Website. Saatavissa: http://www.martinkeitel.net/cropcircles/articles/crabwood1.html [Viitattu 5.5.2012].
 4. Arecibo formation. Crop Circle Research Dot Com. Saatavissa: http://www.cropcircleresearch.com/articles/arecibo.html [Viitattu 5.5.2012].
 5. Crabwood formation photo. Lucy Pringle. Saatavissa: http://www.lucypringle.co.uk/photos/2002/uk2002dl.shtml [Viitattu 5.5.2012].
 6. Other ”message formations”. Saatavissa: http://globalwarming-arclein.blogspot.com/2010/09/crop-circle-2010-season.html [Viitattu 5.5.2012].
 7. Wiltshire binary coded formation 2010. The Telegraph. Saatavissa: http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/7760079/Crop-circle-inspired-by-most-beautiful-formula-in-mathematics-appears-in-Wiltshire.html [Viitattu 5.5.2012].
 8. Barbury Castle formation. 2008. Daily mail. Saatavissa: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1280930/Complex-crop-circle-appears-rape-s eed-field--does-mean.html [Viitattu 6.5.2012]
 9. The Deepening Complexity of Crop Circles, Haselhoff, Eltjo. Kirja-arvostelu, B. Borg. UFO-Finland Ry. Saatavissa:http://www.ufofinland.org/index.php?id=3&pid=1152[Viitattu 6.5.2012].
 10. Secrets in the Fields: The Science and Mysticism of Crop Circles, F. Silva. Kirja-arvostelu, B. Borg. UFO-Finland Ry. Saatavissa:http://www.ufofinland.org/index.php?id=3&pid=1152[Viitattu6.5.2012].
 11. Technology in Crop Cirles. Crop Circle Secrets website. Saatavissa: http://www.cropcirclesecrets.org/technology.html [Viitattu6.5.2012].
 12. Crop Circles and Their Messages. Saatavissa: http://www.bibliotecapleyades.net/circulos_cultivos/esp_circuloscultivos14.htm [Viitattu6.5.2012].
 13. Crop Circle Meanings Blog. Saatavissa: http://cropcirclemeanings.blogspot.com/ [Viitattu6.5.2012].
 14. Discussion Forum. Above Top Secret. Saatavissa: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread423193/pg1 [Viitattu6.5.2012].
 15. Crop Circles - Definitive evidence (Fox News) – napisy. Youtube. Saatavissa: http://www.youtube.com/watch?v=xxY98buBw2o [Viitattu10.5.2012].
 16. De Aquino, F.- Gravitation and Electromagnetism: Correlation and Grand Unification, Los Alamos National Laboratory preprint, 1999. Saatavissa: http://arxiv.org/ftp/gr-qc/papers/9910/9910036.pdf [Viitattu9.7.2012].
 17. Possibility of Control of the Gravitational Mass by Means of Extra Low Frequencies radiation, Physics Department, Maranhao State University, S.Luis, Brazil. Saatavissa: http://arxiv.org/ftp/gr-qc/papers/0005/0005107.pdf [Viitattu9.7.2012].
 18. Gravity Control by means of Electromagnetic Field through Gas or Plasma at Ultra-Low Pressure, Maranhao State University, Physics Department, S.Luis/MA, Brazil. 2010.Saatavissa: http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0701/0701091.pdf [Viitattu 28.7.2012].

Kommentit  

#5 Eipä auta viljapeltokuvio tVaraktori 11.11.2013 15:41
Lainaus Guest:
Mutta tiedostaako ihmiskunta riittävästi ja pyrkiikö myös toimimaan niiden korjaamiseksi?


No ei tunnu tiedostavan. Ongelmiin puututaan vasta sitten kun on jo housuissa jos silloinkaan. En vain näe, että viljapeltokuvio iden viesteistä olisi mitään apua vaikka niitä väännettäisiin jokaiselle pellolle. Ihminen on mikä on eikä karvoistaan pääse. :sad:
#4 Tehdäänkö riittävästi?Guest 11.11.2013 13:16
Mutta tiedostaako ihmiskunta riittävästi ja pyrkiikö myös toimimaan niiden korjaamiseksi? Vai onko valtiolla raha/talous kuitenkin se ykkösasia, vaikka hälytyskellot soi jo punaisina? Kyllä niitä tiedemiehiäkin on jotka sanovat jo, että ei tehdä riittvästi ja homma päättyy katastrofiin. Onko planeetallamme jo liikaa ihmisiä? Saasteet ja otsonikato on yksi vaarallisimmist a yhdisteistä, joista harvalla on tietoa. Kyllä ihmiskunnan pitää itse ratkaista ongelmansa, eikä odottaa, että jotkut tekee sen meidän puolesta. Ikävä kyllä, monet päättävät ovat rahan ja vallan sokaisemia, eikä niitä liikuta, kuin oma elintaso ja sen kohottaminen.
#3 RatkaisutSinuhe 11.11.2013 10:21
PS. Hieno avatar-kuva sulla tuossa. :lol:
#2 RatkaisutSinuhe 11.11.2013 10:20
Itse olen sitä mieltä, että ihmiskunnalla on työkalut ratkaista suurin osa ongelmista jos vain tahtotila löytyy. Esimerkiksi nälänhätä voitaisiin ratkaista, mutta se ei valitettavasti onnistu ilman globaalia solidaarisuutta ja ruokavalion kriittistä tarkastelua. Jos väitetyt humanoidit tms. eivät halua sekaantua päivän politiikkaan, niin en kyllä äkkiseltään keksi mitä muutakaan sitä voisi tehdä.... :-)
#1 YhteenvedostaVaraktori 11.11.2013 07:54
Lainaa:
Jotkut uskovat, että kuviot ovat vieraan sivilisaation tekemiä ja kuvioihin kätkeytyvä sanoma useimmiten on jotakuinkin seuraava: useimmat ihmiset tällä planeetalla ovat kohta pulassa (joko taloudellisessa, ympäristöön liittyvässä tai geologisessa), ja kuviot ovat lähinnä varoituksia tulevista tapahtumista ihmisten suunnan muuttamiseksi.
Tuota samaa sanomaa välittävät myös kanavoijat ja kontaktihenkilö t. Se tuntuu jotenkin huvittavalta silltä ihmiskunta kyllä varsin hyvin tiedostaa olemassa olevat ongelmat ja pyrkii toimimaan niiden korjaamiseksi. Mitä ihmeen järkeä on toitottaa, että teillä on ongelmia eikä kuitenkaan tarjota mitään ratkaisuja niihin?